НТР та її соціальні наслідки

Трудова, виробнича діяльність людини невіддільна від техніки. Причому, як неважко переконатися, техніка з часом розвивається, вдосконалюється. Можна сміливо говорити про історичний прогрес техніки. Іноді цей процес йшов болісно довго, іноді зміни відбувалися буквально на очах одного покоління. Згадаймо з різних періодів історії приклади технічного прогресу: стрибок у розвитку техніки в епоху неоліту – поява знарядь зі штучних матеріалів (кераміка з природної глини, обпаленої у вогні), перехід від ручної праці до машинного в період промислового перевороту, потім появу керуючих машин. Всі ці приклади – свідчення не просто розвитку техніки, але й помітного впливу її на різні сторони життя суспільства. Технічні новинки не тільки впливали на процес виробництва, а й змінювали зовнішність самої людини праці, її відносини з іншим трудівниками і споживачами виробленого продукту.

Поява тих або інших технічних нововведень часто було пов’язано з розвитком знань, прогресом науки. Така взаємодія техніки і науки в єдиному процесі вдосконалення виробництва прийнято називати науково-технічним прогресом (НТП).

Однак тільки в середині XX в. технічні нововведення стали прямим результатом розвитку наукових знань. Справжній переворот в науковій картині світу, пов’язаний з проникненням людини у світ мікрочастинок і виходом в космічний простір, появою різноманітних штучних матеріалів (у тому числі з наперед заданими властивостями), широким впровадженням у процеси виробництва керуючих машин, характеризує єдиний процес науково-технічного розвитку – науково-технічну революцію (НТР).

Сучасну науково-технічну революцію можна оцінити не тільки з точки зору прогресу техніки. Технічні досягнення сумнівів не викликають. Ніколи ще людина не була настільки могутнім, як сьогодні, завдяки техніці та технології. Але ніколи ще так гостро не стояло перед людиною питання про ціну досягнень НТР. Досить згадати про екологічні проблеми, але ними не вичерпуються наслідки НТР для людини і суспільства. На одну чашу терезів слід покласти позитивні зрушення в суспільстві – зростання ролі наукових знань; розвиток освіти, перетворення його в необхідне і неодмінна умова повноцінного людського існування; оволодіння людиною високими швидкостями, порівняно безпечними можливостями працювати у важкодоступних або шкідливих умовах; застосування нових видів енергії, штучних матеріалів, які по-новому відкривають можливості використання природних ресурсів, і т. п.

Але є у ваг науково-технічного прогресу і інша чаша, на якій містяться його негативні наслідки. Людина стає все більш залежним від техніки, техногенні катастрофи (збої та порушення в технічній і технологічній діяльності людини, які викликають незворотні процеси в біосфері) приносять значної шкоди не тільки природі – від них страждають і люди. Виробництво стає все більш складним і пред’являє все більш суворі вимоги до працівників. Швидке оновлення знань вимагає від працівника мобільності, а той, хто в цій гонці за новими знаннями, науково-технічними ідеями програє, виявляється «зайвим». Далеко не всі країни можуть нести тягар витрат на впровадження сучасних технологій і розвиток науки, яка стає все більш дорогим. Багато раніше невідомі хвороби, причина яких – стрес, забирають мільйони життів. Можете самі продовжити цей перелік.

І все ж не може сучасна людина відмовитися від благ цивілізації, створених завдяки досягненням НТР. Він ніби повторює долю Робінзона, який влаштував на безлюдному острові господарство, мало чим відрізнялося від того, яке він міг би вести в Англії. Усюди, де живуть люди, вони своєю працею прагнуть створити максимум зручностей для життя.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.