Норма права, юридичні факти і правовідносини

На основі норм права виникають правові відносини, учасники яких наділяються відповідними правами та обов’язками. До видів правовідносин відносяться цивільні, сімейні, трудові, податкові, адміністративні, кримінальні та інші. У структуру правовідносини входять:

  • суб’єкти (учасники правовідносини);
  • об’єкти (то, з – за чого правовідносини виникають);
  • зміст (права та обов’язки учасників правовідносин).

Суб’єктами правовідносин є:

  • Фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які перебувають на території України.
  • Юридичні особи – комерційні і некомерційні організації.
  • Держава в особі Президента, Уряду, муніципальні утворення.

Об’єктами правовідносин можуть бути предмети і явища матеріального і нематеріального (духовного) світу, тобто блага. Прагнення людини задовольнити потребу в будь-яких благах породжує правовідносини.

  • Приклад правовідносини: Громадянин Бойко уклав договір з громадянином Сидоровим про оренду квартири на 4 місяці. Договір був оформлений і завірений у нотаріуса.
  • Суб’єкти правовідносин – Бойко і Сидоров
  • Об’єкт правовідносини – квартира.
  • Зміст правовідносини – право Петрова на отримання орендної плати та обов’язок Сидорова вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

Підставами виникнення, зміни або припинення правовідносин є юридичні факти – життєві обставини, які діляться на події та дії. Події відбуваються незалежно від волі і свідомості людини, наприклад, стихійні лиха, досягнення віку. А дії залежать від волі і свідомості людини і бувають правомірними (сплата податків) і неправомірними (порушення правил дорожнього руху). У зазначеному вище прикладі правовідносини юридичним фактом є дія – укладення договору оренди.

Посилання на основну публікацію