Ноосфера – коротко

Ноосфера – та частина біосфери, яка піддається змінам, під впливом активної діяльності людини, її розумним перетворенням.

Сфери життя суспільства – в суспільстві виділяються чотири сфери, тісно взаємопов’язані між собою. У кожній з них існують свої соціальні інститути і для кожної характерні особливі складаються типи взаємин між діючими суб’єктами.

Економічна сфера – включає в себе область виробничих відносин (виробництво, обмін, розподіл продуктів), які багато в чому визначають спосіб взаємодії людей не тільки в цій, а також і в інших суспільних сферах і є показником рівня розвитку промисловості, сільського господарства.

Соціальна сфера – включає взаємини, способи взаємодії людей, що визначаються їх національною приналежністю, соціальним статусом, сімейним станом. До цієї сфери можна віднести установи виконують функцію медичного обслуговування, виховання, організації дозвілля.

Політична сфера – включає державні, правові, законодавчі структури влади, а також особливості і правила відносин і взаємодій їх із звичайними людьми.

Духовна сфера – пов’язана з функціонуванням і розвитком галузей освіти, науки, мистецтва, релігії в суспільстві.

Посилання на основну публікацію