1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. «Невидима рука» ринку

«Невидима рука» ринку

Ринок як загальний принцип організації економічного життя країни має такі характерні риси: вільний обмін між продавцями і покупцями, стимульований вигодою від угоди; реальна матеріальна відповідальність учасників ринкового обміну (продавці і покупці витрачають свої кошти і ризикують ними); конкуренція між виробниками (продавцями) товарів і послуг за споживачів (покупців) їх продукції. Оскільки конкуренція відіграє дуже важливу роль в ринковій економіці, зупинимося на ній докладніше.

Конкуренція – суперництво, боротьба за досягнення кращих результатів у якій-небудь справі. Слово «конкур» позначає особливий вид кінних змагань – подолання різних перешкод. Більш знайоме вам слово «конкурс» – змагання, суперництво за досягнення певних переваг. Згадайте, конкуренція, боротьба між виробниками товарів і послуг існувала вже З перших кроків розвитку товарного виробництва. Кожен виробник прагнув швидше продати свій товар на ринку і отримати прибуток на вкладені гроші. У ринковій економіці продавці товарів і послуг конкурують один з одним, намагаючись залучити якомога більше покупців. Для цього вони знижують ціни, покращують якість товарів.

Конкуренція спонукає виробників удосконалювати свої товари, шукати найбільш раціональні способи отримання і використання обмежених ресурсів для їх виготовлення.

Незважаючи на те що виробник вирішує головні питання економіки на свій страх і ризик, т. Е. Вільно і самостійно, в суспільстві не запанував хаос і анархія. Чому? Справа в тому, що в умовах ринку виробник підпорядковується дуже впливовою силою – диктатурі цін.

Щоб зрозуміти, як ціни на ринку підказують виробникові, що, як і для кого виробляти, познайомимося з поняттями «попит» і «пропозиція».

Попит – це бажання і можливості споживача купити конкретний товар або отримати послугу в конкретний час і в конкретному місці. Основа попиту – потреби, але обмежені платоспроможністю покупця, т. Е. Тією сумою коштів, яку він може виділити зі своїх доходів для придбання конкретного товару або послуги. Попит знаходиться в зворотній залежності від ціни. Чим вища ціна одиниці товару, тим менше попит на даний товар.

Пропозиція – це бажання і можливості продавців продати конкретний товар в конкретний час і в конкретному місці. Пропозиція знаходиться в прямій залежності від ціни: чим вища ціна одиниці товару, тим більше товару виробники згодні виробити і продати.

Ситуацію на ринку, коли продавець може і хоче продати рівно стільки товару і за такою ціною, скільки покупець захоче і зможе купити за цю ціну, економісти називають ринковою рівновагою, а ціну, за якою укладається реальна угода, – рівноважною ціною. Рівноважна ціна не просто умова продажу товару, вона стає важливим орієнтиром для виробників, підказуючи їм, що і при яких цінах може бути куплене на ринку і що, отже, можна виробляти.

Ціна, яка визначається попитом на товар, не єдиний сигнал для виробника у виборі того, що виробляти. Іншим сигналом служить вигідність товару. Він вибирає для випуску ті товари, по яких перевищення виручки над витратами на його виробництво, зване прибутком, буде найбільшим.

Головний принцип ринку – угода повинна бути вигідною і продавцеві, і покупцеві.

Завдяки цьому всі люди (а значить, і все суспільство) досягають найкращого для себе результату, ресурси суспільства розподіляються найбільш раціонально. Становище, коли всі учасники ринку прагнуть забезпечити підвищення добробуту всіх у міру того, як кожен продавець і кожен покупець прагнуть задовольнити особистий інтерес щодо свого добробуту, великий англійський економіст Адам Сміт називав «невидимою рукою» ринку. Саме вона змушує кожного думати про інтереси інших, бо інакше товар виробника може виявитися непотрібним і замість вигоди принести збитки. «Невидима рука» ринку спрямовує бажання окремих виробників на загальне благо.

Подивимося, як взаємодія попиту та пропозиції допомагає відповісти на питання, як виробляти, які технології і способи виробництва застосовувати. Щоб отримати більший прибуток, виробнику необхідно знизити витрати на виробництво, тому він вводить режим економії, впроваджує нову техніку.

Нарешті, ринок відповідає на питання, для кого виробляти або як розподіляються товари і послуги. Вони розподіляються ринком між бажаючими їх купити на єдиній основі – наявність грошей на покупку. А якщо товарів не вистачає, то їх отримує той, хто може більше заплатити. Саме його віддадуть перевагу виробники в прагненні отримати найбільшу вигоду.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Пізнання світу і себе