1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Необхідність спілкування для людини

Необхідність спілкування для людини

«Спілкування» – це широке і багатопланове поняття. Коли людина читає книгу, відбувається спілкування, причому не тільки читача з письменником, але і з героями, створеними ним. Дивиться людина спектакль, виступає з лекцією, говорить по телефону, розмовляє з одним – все це спілкування. Існує і вираз «спілкування з природою».

При всіх відмінностях у розумінні слова «спілкування» воно означає обмін між людьми певними результатами їх психічної діяльності – засвоєної інформацією, думками, судженнями, оцінками, почуттями.

Людина потребує спілкування з іншою людиною з моменту свого народження; вченими встановлено, що з 1,5-2-місячного віку розвиток дитини відбувається насамперед у спілкуванні з дорослими. Недолік такого спілкування може в подальшому призвести до серйозних відхилень у розвитку.

Спілкування з іншими людьми є життєво важливою необхідністю для людини будь-якого віку, особливо воно важливе і бажано в пору юності. Недарма у всіх народів найтяжчим покаранням є одиночне ув’язнення.

Яку ж роль відіграє спілкування в міжособистісних стосунках? Через спілкування людина отримує знання про навколишній світ, за допомогою спілкування відбувається передача досвіду, засвоєння тих культурних, моральних цінностей, які вироблені людством. Завдяки спілкуванню люди вчаться оцінювати вчинки і відносини, засвоюють правила поведінки, застосовують їх на практиці. Такі найважливіші якості людини, як принциповість, чуйність, чесність, доброта, не тільки виявляються, але і формуються в спілкуванні. Без нього вони перетворяться на абстрактні поняття. Недарма кажуть, що легше любити все людство, ніж сусіда по квартирі. (До речі, чому людство часом любити легше?)

Спілкування сприяє розвитку інтересів людини або, навпаки, може гальмувати його. Зверніть увагу, що в групах підлітків, які захоплюються чимось, виникає прагнення поділитися своїми знаннями. І навпаки, в тих компаніях, де не прийнято цікавитися серйозною літературою або класичною музикою, ті, у кого такі інтереси є, нерідко приховують їх, щоб не виглядати білою вороною. В результаті саме спілкування збіднюється.

Будь-яка людина оцінює себе як би очима інших людей. Чим різнобічне коло спілкування, тим різноманітніше відомості, які отримує людина про себе самого.

Багатьом людям незатишно серед інших людей саме через невміння спілкуватися. Що ж допомагає і що заважає спілкуванню?

ПОДІЛИТИСЯ: