Назвіть суб’єктів цивільно-правових відносин

Назвіть суб’єктів цивільно-правових відносин. Дайте визначення поняттю «юридична особа». Наведіть приклади юридичних осіб.

Фізичні та юридичні особи є рівноправними суб’єктами або сторонами цивільно-правових відносин. Фізичні особи (громадяни) можуть вступати в цивільно-правові відносини як між собою, так і з юридичними особами, і відповідно, навпаки, юридичні особи вступають у цивільно-правові відносини між собою і з фізичними особами. При цьому правовий статус фізичних та юридичних осіб у цивільно-правових відносинах однаковий.

Юридична особа – це визнана державою як суб’єкта права організація, яка має відокремлене майно, самостійно відповідає цим майном за своїми зобов’язаннями, від свого імені виступає в суді, набуває і здійснює права, виконує обов’язки.

Приклади юридичних осіб: фірми, підприємства, корпорації. Церква так само є юридичною особою.

Посилання на основну публікацію