Наука як соціальний інститут — види і функції

Наука як соціальний інститут являє собою сукупність різних організацій і людей, підлеглих спільної мети пізнання навколишнього світу. Це одна з наймолодших областей людської діяльності. Дізнаємося, якими ознаками вона характеризується і які функції в суспільстві виконує.

Етапи становлення науки

Розвиток науки як соціального інституту почалося в 16-17 століттях (хоча деякі вчені вважають, що вона зародилася ще в 5 столітті до н.е., але, відповідно до загальноприйнятої версії, тоді з’явилися лише прообрази наукових відкриттів, так як не було спеціальних засобів для отримання об’єктивних знань).

Поштовхом для початку наукової діяльності став технічний прогрес, який дозволив використовувати нові засоби, відкривати те, що до цього було недоступно для людини. Наприклад, почати вивчення космосу, будова найдрібніших частинок – атомів.

Функції науки

Будь-які наукові праці створюються з однією спільною метою: отримати нове знання.

До функцій науки відносять:

 • вироблення об’єктивних знань про навколишню дійсність;
 • оформлення цих знань в теорії.

В даний час наука має тісний зв’язок з освітою. Це пояснюється потребою в поширенні і передачі об’єктивних знань про світ, вироблення методів і способів викладання наукових дисциплін, теоретичної бази для вчителів і педагогів. Перед освітніми установами держава ставить відразу дві мети – організація педагогічної і наукової діяльності.

Розглянемо систему наукових установ в Україні:

 • Академія наук;
 • галузеві академії: медичних, педагогічних наук;
 • науково-дослідні інститути.

Результати діяльності даних організацій відбиваються у монографіях, підручниках, енциклопедіях, атласах, які видаються і знаходяться у відкритому доступі для всіх людей.

Види наук

 • природні (біологія, фізика, хімія);
 • гуманітарні (філософія, історія);
 • соціальні (економіка, етнологія);
 • технічні (біотехнологія, радіоелектроніка).

Етапи включення людини в наукову діяльність

 • освіта в школі (людина отримує елементарні знання, основу для подальшої діяльності);
 • вищі навчальні заклади – інститути, університети, консерваторії, академії (людина безпосередньо займається науковою діяльністю на високому рівні, набуває необхідні навички).

Що ми дізналися?

Наука – це один із соціальних інститутів, поява якого було викликано потребою в отриманні істинних знань, обґрунтуванні будь-якої діяльності, особливо педагогічної. Зародження наукової діяльності та її бурхливий розвиток стало можливим в результаті початку технічного прогресу. Ті кошти, які людина змогла винайти, дозволяють робити все більше відкриттів в різних областях. Головне завдання науки – фіксувати і оформляти дані відкриття, перевіряти їх за допомогою різних засобів.

Посилання на основну публікацію