Наука: види і функції науки

Наука – це вид діяльності людини, що полягає в зборі даних про навколишній світ, їх систематизації та аналізі.

Наука – це вид діяльності людини, що полягає в зборі даних про навколишній світ, потім в їх систематизації та аналізі і, на підставі вище перерахованого, синтезі нових знань. Також в сфері науки висунення гіпотез і теорій, а також їх подальше підтвердження або спростування за допомогою експериментів.

Наука з’явилася тоді, коли з’явилася писемність. Коли п’ять тисяч років тому якийсь стародавній шумер вибив на камені піктограми, де відобразив, як його вождь напав на плем’я стародавніх євреїв, і скільки корів він повів, – зародилася історія.

Потім він вибивав все більше корисних фактів про худобу, про зірки і місяць, і про будову вози і куреня; і з’являлися новонароджені біологія, астрономія, фізика і архітектура, медицина і математика.

У сучасному вигляді науки почали розрізняти після XVII століття. До цього, як тільки їх не називали – ремесло, письмо, буття, життя та інші навколонаукові терміни. Та й самі науки більше представляли із себе різні види технік і технологій. Головним двигуном розвитку науки є наукові та промислові революції. Наприклад, винахід парового двигуна дало потужний поштовх розвитку наук у XVIII столітті і викликав першу науково-технічну революцію.

Класифікація наук.

Спроб класифікувати науки було безліч. Аристотель якщо не першим, то одним з перших, розділив науки на теоретичні знання, практичні знання і творчі. Сучасна класифікація наук ділить їх на три види:

  • Природничі науки, тобто науки про природних явищах, об’єктах і процесах (біологія, географія, астрономія, фізика, хімія, математика, геологія тощо). Здебільшого природні науки відповідають за накопичення досвіду і знань про природу і людину. Вчених, які займалися збиранням первинних даних, називали природознавцями.
  • Технічні науки – науки, відповідальні за розвиток техніки і технологій, а також за застосування на практиці знань, накопичених природничими науками (агрономія, інформатика, архітектура, механіка, електротехніка).
  • Суспільні та гуманітарні науки – науки про людину, суспільство (психологія, філологія, соціологія, політологія, історія, культурологія, лінгвістика, а також суспільствознавство та ін).

Функції науки.

Дослідники виділяють чотири соціальні функції науки:

  • Пізнавальна. Полягає в пізнанні світу, його законів і явищ.
  • Освітня. Полягає не тільки в навчанні, але і в соціальній мотивації, виробленню цінностей.
  • Культурна. Наука є суспільним надбанням і ключовим елементом людської культури.
  • Практична. Функція виробництва матеріальних і соціальних благ, а також застосування знань на практиці.

Говорячи про науку, варто ще згадати такий термін як «псевдонаука» (або «лженаука»).

Псевдонаука – це вид діяльності, що зображає наукову діяльність, але нею не є. Псевдонаука може виникнути як:

  • боротьба з офіційною наукою (уфологія);
  • омани із-за браку наукових знань (графологія, наприклад. І так: це все-таки не наука!);
  • елемент творчості (гумор). (Див. передачу Discovery «Мозголоми»).
Посилання на основну публікацію