Наука і Освіта

Наука – систематизовані погляди про навколишній світ, викладені в абстрактно-логічній формі, отримані в результаті спеціальних досліджень (гіпотеза, експеримент, спостереження і т. Д.).

Освіта – діяльність людини з придбання систематизованих знань, уявлень, умінь в якій-небудь області. Освіта здійснюється в спеціальних соціальних інститутах.

Самоосвіта – придбання знань і умінь людиною самостійно, поза спеціалізованого навчального закладу. Самоосвітою людина починає займатися в юному віці, в зрілі роки це стає одним з основних способів отримання знань. Цей процес триває з деякою часткою періодичності протягом усього життя людини, є основним шляхом підвищення рівня власної освіченості.

Посилання на основну публікацію