Наслідки соціального конфлікту

Незважаючи на небажаність конфліктів, вони все ж виконують необхідні для суспільства функції. Соціальні конфлікти є позитивними якщо

  • інформують про хворобливість будь-якої частини суспільної системи, про існування соціальної напруги і мобілізують на вирішення наявних проблем;
  • стимулюють зміни і оновлення суспільних відносин, соціальних інститутів або всієї суспільної системи в цілому;
  • підсилюють групову згуртованість або спонукають суб’єктів конфлікту до співпраці.

Негативними сторонами конфлікту є:

  • створення стресових ситуацій;
  • дестабілізація соціального життя;
  • відволікання від вирішення своїх посадових завдань.
Посилання на основну публікацію