Нації та міжнаціональні відносини – коротко

З моменту появи людини існують різні види етнічної спільності людей.

Етнічна спільність (етнос) – історично виник вид стійкою соціальною групи.

♦ Перша історично сформована етнічна спільність – плем’я.

* Народність – спільність людей, що виникає в процесі розкладання племінних відносин на базі мови і території та розвивається спільності економічного життя і культури. Подальший розвиток етносу обумовлює складання нації.

• Нація – історично сформована стійка спільність людей, що утворюється в процесі формування спільності їх території, економічних зв’язків, літературної мови, особливостей культури та духовного обличчя.

Етнічна спільність зближує нації, сприяє складанню між ними міжнаціональних відносин:

– Співробітництво в галузі дипломатії, ідеології, права,

– Встановлення тісних і міцних економічних, політичних і культурних зв’язків.

Часом міжнаціональні відносини ускладнюються конфліктами. Вони пов’язані з територіальними суперечками, геноцидом одного народу щодо інших народів, з прагненням до створення нових держав, анексією (захопленням) територій і т. Д.

Посилання на основну публікацію