1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Мова і мовлення

Мова і мовлення

Мова і мовлення – в повсякденному розумінні іноді помилково цими словами називається одне і те ж. Мова є засобом мислення і являє собою систему фонетичних, словникових, граматичних норм і правил. Мова реалізується в мові конкретних мовців людей. Мова служить для спілкування між людьми, обміну думками, знаннями, емоційними враженнями і переживаннями. Мова будь-якого народу тісно пов’язаний з його культурою, традиціями, звичаями. У назвах, іменах, словах зберігаються спогади про пережите народом, про певному історичному відрізку його розвитку. Французький дослідник Е. Бенвеніст, підкреслюючи нерозривний зв’язок слів «мова» і «народ», говорив: «Мова – це те, що єднає людей в єдине ціле, це основа всіх тих відносин, які, у свою чергу, лежать в основі суспільства» .

ПОДІЛИТИСЯ: