Мораль і гуманізм

Мораль являє собою певну оцінку діяльності людини з боку відповідності низці прийнятих у суспільстві правил поводжень. Вчинки будь-якої людини діляться на два види – моральні і аморальні. Ті фактори, які визначають вчинок людини до того чи іншого виду звуться норм моралі.

Основоположні норми моралі
Поняття моралі досить різноманітне: це і життєва мудрість, і релігійні догмати, і особисте ставлення людини до явищ, і деякі застарілі правила поведінки, які продовжують культивуватися в сучасному суспільстві.

Мораль має дві основоположні засади – совість і борг. Під совістю ми маємо на увазі особистісну моральну оцінку людини вчинків або подій з точки зору уявлень окремого індивідуума про поняттях добра і зла. Борг – моральне вольове рішення людини, яке формується на основі особистих уявлень про те, що таке правильне поводження.

Більшості народів світу притаманні загальні риси розуміння моралі – це мужність, правдивість, безкорисливість, мудрість, гуманізм. Якості, які викликають громадський осуд – марнославний, користолюбство, дурість, лестощі.

Мораль і гуманізм
Головною рисою моралі є гуманізм. Існування моралі без гуманізму неможливо в принципі. Давайте більш детально розглянемо це поняття. Гуманізм – це система ідей і принципів, за допомогою яких людина розглядається як найвища соціальна цінність, якою необхідно забезпечувати повноцінні умови для нормального життя, відпочинку та праці, а також захищати його права і свободи.

На жаль, у різних історичних періодах гуманізм набував двоїстий характер, а часто зовсім спотворювався. На основі двох різновидів гуманізму – християнського («Люби ближнього, як самого себе») та соціального (захист прав людини) на початку 20 століття був сформований третій вид – соціалістичний, який був притаманний тоталітарним державам і носив характер інструменту для насадження потрібної вождям ідеології.

У фашистських державах активно пропагувався християнський гуманізм, однак у формулюванні «Люби ближнього свого, як самого себе», під словом «ближній» малися на увазі представники арійської нації. У СРСР більша увага приділялася викривленого соціальному гуманізму, в той час як християнському гуманізму була відведена роль відносного явища, пережитку минулого.

Золоте правило моральності
Орієнтири моральних вчинків і етичні вимоги формують загальнолюдське моральне свідомість. «Золоте правило моральності» несе в собі ідеї рівності і свободи людей, об’єктивної самооцінки і визнання незаперечних переваг інших людей. У загальному вигляді «Золоте правило моральності має таке формулювання:»Поводься з іншими людьми так, як хочеш, щоб інші люди чинили з тобою».

Це правило існує з давніх часів по сьогоднішній день, однак переживало деякі суттєві трансформації в різних умовах та історичних періодах. Базою моральності виступають людські чесноти, яким протистоять пороки. Дотримання «золотого правила моральності» в усі часи вважався головною ознакою найвищого духовного розвитку людини.

Посилання на основну публікацію