1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Мораль і гуманізм

Мораль і гуманізм

Людяність – це моральна якість. Воно означає втілення принципу гуманізму в повсякденних стосунках людей і включає в себе ряд таких якостей, як доброзичливість, повага до людей, співчуття і довіру до них, самопожертву заради інтересів інших, а також припускає скромність, чесність, щирість.

Отже, за цим визначенням людяність пов’язана з мораллю. А що таке мораль? Навіщо вона потрібна людині? Чому саме з нею пов’язано прояв гуманізму в повсякденних стосунках людей?

Слово «мораль» прийшло до нас з французької мови (morale – моральність), а до Франції це слово прийшло з Стародавнього Риму (лат. Moralis – моральний), але саме поняття про мораль, т. Е. Певних правилах поведінки людини серед людей, існувало задовго до появи слова «мораль». Мораль – це ще й загальноприйняте поняття про те, що таке добре і що таке погано.

Коли і ким визнані ті чи інші правила поведінки? Звичаї суспільства і поняття про моральному поведінці людини формуються в кожному суспільстві по-своєму. Скажімо, наша сучасна мораль припускає, що до дітей треба ставитися дбайливо, ласкаво, тим більше до хворих дітей. Така норма поведінки загальноприйнята в нашому суспільстві. Проявляти турботу про хвору дитину вважається нормальним вчинком. Здійснюючи такий вчинок, людина веде себе добре, по-людськи, як годиться.

А ось інший приклад, інший час, інше суспільство – Давня Спарта. Тут протягом багатьох століть не вважалося негожим вбивство дитини, якщо у нього виявлявся фізичний недолік, який заважав згодом стати повноцінним воїном. І в тій же Спарті здійснили свій подвиг 300 спартанців на чолі з царем Леонідом. Вони загинули, перегороджуючи дорогу персам-завойовникам. Вдячні нащадки увічнили цей подвиг в мармурі, накресливши на ньому, що воїни загинули, «чесно виконавши закон».

Подібних прикладів суперечностей ви самі можете знайти чимало. Звичаї змінюються, вони обумовлені історичним часом.

ПОДІЛИТИСЯ: