Молодь як специфічна соціальна група

Ключові слова: соціальна група, молодь, епатаж.

Молодь – соціальна група, що виділяється перш за все на основі вікових характеристик (від 16 до 25-30 років), особливостей становища в соціумі і певних психологічних якостей. Вік, по якому людину можна віднести до молодіжної соціальної групи, різними авторами трактується по-різному. Деякі в молодь пропонують включати людей з 14 до 25 років, інші – “продовжують” право вважатися представником молоді до 30-35 років.

Молодість – складний і суперечливий етап життя людини. Це час вибору професії, пошуку свого місця в житті, формування світогляду і стійких життєвих цінностей, вибору супутника життя і створення сім’ї, досягнення економічної самостійності і формування соціально відповідальної поведінки. У молодості активно триває процес соціалізації і формуються громадянські якості, відповідальність людини.

Особливості соціального становища молоді:
– перехідність положення. Представники молоді поки не знайшли своє місце в суспільстві, професію і т.п. Звідси – нерідко зміна діяльності, спроби “знайти себе” в іншому;
– високий рівень мобільності. Частина молодь не прив’язана до місця проживання сімейними, професійними і ін. Обов’язками;
– швидке освоєння нових соціальних ролей (працівник, студент, громадянин, сім’янин і т.п.);
– прагнення до об’єднання в неформальні групи. Такі групи найчастіше незалежні від офіційних структур, легко самоорганізуються і значно відрізняються в підтримуваних цінностях, правилах поведінки, стереотипах поведінки від соціальних груп більш старшого покоління.

Молодь часто відрізняється епатажем в поведінці і діяльності. Епатаж – навмисне провокаційна витівка або викликає, шокуюче поведінку. Епатаж базується на прагненні дати виклик загальноприйнятим нормам, шокувати публіку. Звідси – захоплення деяких молодих людей традиціями хіпі, панків тощо З дорослішанням найчастіше захоплення нестандартними формами поведінки проходять.

Мислення молоді часто радикально – тобто має крайності. Молодь прагне все швидко перебудувати і переробити в світі, суспільстві. Можна згадати афоризм прем’єр-міністра Англії середини минулого століття: “Хто в молодості не був радикалом – в тому немає серця, хто до старості не став консерватором – той не став мудрішим”. Радикалізм молоді не завжди носить деструктивний (тобто руйнує) характер.

Типовим в поведінці молоді є прагнення до об’єднання в неформальні групи. Можна виділити особливості молодіжних неформальних груп:
– виникають на базі стихійного спілкування однолітків;
– самостійно організовуються і не залежать від офіційних структур (держави, школи і т.п.);
– припускають ієрархію (підпорядкованість) на неофіційній основі серед членів групи. Так, в молодіжних групах часто яскраво виділяється лідер, ведені члени групи, “знедолені”;
– висловлюють інші цінності і стереотипи поведінки, ніж ті, які прийняті в суспільстві.

Посилання на основну публікацію