Молодь як соціальна група в суспільстві

Молодь – соціальна група, що виділятимуться з урахуванням сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану та обумовлених тим і іншим соціально-психологічних властивостей. Міждисциплінарна галузь, пов’язана з вивченням молоді як соціально-вікової групи і об’єднує різні підходи (соціологічний, біологічний і ін.), Носить назву Ювенологія.
Жорсткої вікової межі, яка відділяє молодь від інших виділяються за віковим критерієм соціальних груп, не існує. Навіть якщо чітко прописати критерії, характерні для молоді, для кожного індивіда вік входження в цю групу буде визначатися індивідуально. Проте найбільш часто вік молоді визначається в діапазоні між 16 і 25 роками, хоча деякі державні програми, наприклад пов’язані з отриманням доступного житла, ставлять верхню вікову планку на позначці 35 років.

Якщо виходити із загальноприйнятого визначення віку молоді (16-25 років), цей час співвідноситься з роками, коли більшість росіян вчиться в вузах, технікумах і коледжах, тобто поняття «молодь» в значній мірі тотожне поняттю «студентство». І навпаки, в сучасному російському суспільстві поняття «студент» передбачає швидше вікові, ніж професійні характеристики. З точки зору виходу з категорії «молодь» не менш важливим у порівнянні із завершенням навчання фактором є завершення процесу соціалізації особистості.

Для соціального становища молоді характерні нестійкість цього положення, високий рівень мобільності, освоєння нових соціальних ролей, активний пошук свого місця в житті, а також тенденція до об’єднання в неформальні групи. Під неформальними групами вітчизняна соціологія розуміє стійкі молодіжні колективи, що володіють власними моделями поведінки, що відрізняються або суперечать прийнятим в суспільстві.

Іноді неформальні групи належать до певних молодіжних субкультур (готи, скінхеди і ін.). Прихильники субкультур можуть мати власну ідеологію, використовувати особливий сленг, дотримуватися певного стилю в одязі, слухати музику певного стилю. Часто вони поводяться зухвало або навіть агресивно по відношенню до представників інших субкультур або будь-яким молодим людям. Однак до прихильників субкультур відноситься невелика частина молоді (див. 1.11).

Посилання на основну публікацію