Міжнародне право

Поняття міжнародного права включає в себе три основних напрямки (галузі міжнародного права).

Поняття міжнародного права включає в себе три основних напрямки (галузі міжнародного права).

Міжнародне публічне право.

Міжнародне публічне право – це система правових норм, які регулюють відносини між державами, їх представниками та іншими суб’єктами міжнародних відносин. Цей вид міжнародного права, у свою чергу, поділяється на такі інститути, як:

 • дипломатичне право;
 • міжнародне повітряне право;
 • міжнародне космічне право;
 • міжнародне гуманітарне право;
 • міжнародне морське право;
 • міжнародне кримінальне право;
 • міжнародне економічне право;
 • міжнародне екологічне право;
 • право міжнародної безпеки;
 • право міжнародних договорів;
 • право міжнародних організацій;
 • міжнародне консульське право;
 • право прав людини.

Основні джерела міжнародного права в цьому напрямку:

 • міжнародний звичай;
 • міжнародний договір;
 • загальні принципи права;
 • судові рішення;
 • правова виписка.

Принципи міжнародного права:

 • Незастосування сили та загрози силою.
 • Мирні засоби вирішення конфліктів.
 • Невтручання у внутрішні справи інших держав.
 • Обов’язок держав співробітничати одна з одною.
 • Принцип рівноправності народів.
 • Принцип права народів на самовизначення.
 • Суверенна рівність держав.
 • Виконання міжнародних правових зобов’язань.
 • Непорушність державних кордонів.
 • Повага прав людини і його свобод.

Міжнародне приватне право.

Міжнародне приватне право – це комплекс правових норм внутрішньодержавного законодавства, що регулюють цивільні приватні і трудові відносини, ускладнені іноземним елементом. Грубо кажучи, цей вид правових норм регулює відносини держави або її громадян з іноземцями, які приїхали в країну з будь-якою метою, наприклад, підприємницькою.

Таким чином, міжнародне публічне право – це відносини держав на якійсь умовній нейтральній території (зал засідань ООН), а приватне право – це міжнародні відносини всередині країни, між мешканцями і підданими іншої держави. Тому тут суб’єктом міжнародного права є не стільки держави і міжнародні організації, скільки фізичні і юридичні особи.

Джерела міжнародного приватного права в Україні:

 • принципи і норми міжнародного права;
 • Конституція України;
 • Цивільний кодекс України;
 • Сімейний кодекс України;
 • закони, що стосуються міжнародних організацій.

При реалізації міжнародного приватного права іноді виникає такий метод правового регулювання, як колізійний метод. Метод цей унікальний і в інших галузях права відсутнє. Полягає він у прийнятті рішення, які норми права використовувати при регулюванні будь-якого відношення (законодавство України або законодавство тієї країни, звідки приїхав іноземний підприємець) і в яких випадках. Наприклад, затриманий міжнародний злочинець може бути підданий суду або екстрадиції.

Наднаціональне право.

Наднаціональне право – це система міжнародних правових норм, регулювання яких здійснюють наднаціональні суб’єкти, тобто організації, які не представляють ніяка держава, або відразу кілька держав. Приклад – ООН. Як правило, повноваження таких органів вище повноважень органів інших держав, особливо це стосується міжнародних судових інстанцій:

 • Міжнародний суд ООН;
 • Міжнародний кримінальний суд;
 • Міжнародний арбітражний суд;
 • Європейський суд з прав людини (Страсбург);
 • Міжнародний арбітражний суд (Париж).

Найяскравіший приклад наднаціонального права в наш час – це система Права Європейського союзу.

Посилання на основну публікацію