Міжнаціональний конфлікт

Поняття міжнаціонального конфлікту.

Міжнаціональний конфлікт – один із найбільш соціально небезпечних видів соціальних конфліктів. Міжнаціональний, або міжетнічний конфлікт – це зіткнення інтересів між представниками різних етнічних спільнот, наприклад, націй.

Як правило, ці конфлікти виникають між різними народами, але в рамках однієї держави, так як це означає в рамках одного правового поля, однієї території. Міжнаціональний конфлікт може протікати приховано (наприклад, невдоволення напливом іммігрантів), а потім спалахнути (згадайте побоїще в Бутово), і знову перейти в повільну стадію. Він також може зрости до локальних або регіональних масштабів (Південний Схід України), або навіть глобальних (Перша світова війна, коли все почалося з конфлікту сербів і австрійців).

Особливості міжнаціонального конфлікту.

  • Поділ конфліктуючих груп за етнічною ознакою.
  • Суб’єкти конфлікту шукають підтримку в середовищі близькою за національною ознакою (російські жителі Донбасу звертаються за підтримкою до росіян).
  • Найчастіше міжнаціональний конфлікт має явні або приховані політичні мотиви.
  • Учасники конфлікту групуються відповідно до національної ідентичності.

Види міжнаціональних конфліктів.

Основних видів три, хоча часто конфлікти такого роду можуть мати риси і двох, і трьох з цих видів:

Этнополитический конфлікт – зіткнення політичних інтересів на міжнаціональній основі, наприклад, турецько-курдський конфлікт. Часто в такого роду конфліктах національні інтереси – лише прикриття для політичних інтересів.

Міжконфесійний конфлікт – зіткнення на релігійному ґрунті, наприклад, конфлікт між католиками і протестантами в Північній Ірландії.

Етнотериторіальний конфлікт – претензії різних народів на одну і ту ж територію, найбільш поширений вид міжнаціонального конфлікту.

Іноді соціологи виділяють ще один вид міжнаціонального конфлікту – этнодіаспорний конфлікт, тобто конфлікт представників діаспори з представниками корінного населення. Один з найкривавіших видів цього конфлікту – Волинська різанина 1943 року, що забрала до 80 тисяч життів поляків.

Шляхи вирішення і причини виникнення міжнаціональних конфліктів слід шукати в національній політиці конкретних країн, де вони виникають.

Посилання на основну публікацію