Міжнаціональні відносини — доповідь

Міжнаціональними називаються відносини між різними державами, а також між різними народами однієї держави.

Розглянемо дві тенденції міжнаціональних відносин сучасного світу. Перша – інтеграція – тісні взаємовигідні міжнаціональні контакти, співпраця в політиці, економіці, культурі. У сучасному глобальному світі швидко зростаючим продуктивним силам тісно в рамках однієї нації або однієї держави. Йде процес широкої кооперації країн. Яскравим прикладом економічної інтеграції націй і держав є Європейський союз, який об’єднує близько 30 держав Європи. Прикладом політичної інтеграції служить ряд міжнародних організацій, очолюваних ООН. А прикладом культурної інтеграції є святкування Різдва, хеллоуїна і т.д. Інтеграція держав сприяє стиранню національних кордонів і єднання людства. Важливим принципом побудови міжнаціональних відносин є толерантність, взаємоповага націй.

Друга тенденція міжнаціональних відносин – диференціація, це зворотний інтеграції процес, коли нації прагнуть до самостійності, роз’єднання і протистояння. Характерною рисою диференціації є, наприклад, посилення протекціоністських заходів в міжнародній торгівлі, націоналістичні і екстремістські погляди. Прагнення націй до диференціації привело до появи таких соціально-небезпечних явищ, як:

  • націоналізм і його крайня форма шовінізм, що виражаються в ненависті до інших націй;
  • сегрегація – примусове відділення однієї нації від іншої по будь – якою ознакою, наприклад, расова дискримінація;
  • геноцид – фізичне знищення нації – особливо тяжкий злочин проти людства;
  • сепаратизм, що полягає в прагненні нації відокремитися від держави і створити своє самостійне державне утворення;
  • етнічна чистка – політика насильницького вигнання осіб іншого етносу з території країни.

Третя тенденція міжнаціональних відносин – глобалізація.

Таким чином, існують дві основні форми міжнаціональних відносин: мирне співробітництво (стабільні відносини) і етнічний конфлікт (нестабільні відносини). Про мирне співробітництво мова йде тоді, коли нації взаємодіють, приносять один одному користь. Основними формами мирного співробітництва є етнічне змішування шляхом міжнаціональних шлюбів і етнічне поглинання – природна або насильницька асиміляція, при якій одна нація повністю втрачає свою мову, культуру і національну самосвідомість. Етнічний конфлікт виникає в результаті зіткнення інтересів різних націй і часто переростає в збройну боротьбу.

Посилання на основну публікацію