Мистецтво: визначення

Мистецтво – особлива форма відображення світу, заснована на емоційно-чуттєвому сприйняття світу і представлення його в системі художніх образів. Мистецтвом також називають діяльність в рамках цієї форми відображення світу, спрямовану на створення естетичних цінностей (творів мистецтва). Найбільш значущі подібності та відмінності мистецтва і науки представлені в таблиці:

Історично мистецтво було тісно пов’язане з релігією, в значній мірі будучи способом донесення релігійних догматів до маси віруючих. Для сучасного суспільства характерно сприйняття мистецтва як самостійного соціального інституту, що має власні функції і засоби вираження. З мистецтвом тісно пов’язана естетика – вчення про красивому і потворному.
Формування почуття прекрасного – одна з найважливіших функцій мистецтва (естетична). Інші його значущі функції: пізнавальна (отримання нового знання про світ через художні образи), виховна (формування особистості), гедоністична (доставлення радості і душевного комфорту), компенсаторна (заповнення невдоволення реальним життям). Мистецтво реалізується в окремих художніх творах, які розрізняються за видовими, жанровим і стилістичним характеристикам. Основні види мистецтва: архітектура, живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, література, музика, театр, кінематограф, цирк, фотомистецтво, естрада.

Сучасне мистецтво знаходиться під значним впливом масової культури, внаслідок чого серед найбільш «просунутих» авторів виникає прагнення уникати в своїй творчості навіть натяків на нього. Характерною рисою сучасного мистецтва є відсутність орієнтації на замовлення і навіть повне ігнорування потенційного клієнта і глядача. Автор визначає параметри свого твору, виходячи з потреб власного самовираження, що призводить до повної або часткової втрати сучасним мистецтвом естетичної функції. Серед характерних жанрів сучасного мистецтва – перформанс (твір становлять разові дії художника в певний час в певному місці), інсталяція (об’ємна скульптурна композиція, змонтована з матеріалів промислового походження), графіті (художній розпис стін за допомогою аерозольної фарби).

Посилання на основну публікацію