Механізми державного регулювання економіки

Для реалізації перерахованих вище функцій держава використовує прямі і непрямі методи.

До прямих відносяться правові (адміністративні) методи регулювання. Перш за все це видання законів, що регламентують відносини власності (наприклад, Цивільний кодекс України), що регулюють відносини економічних суб’єктів, які конкретизують правила створення і ліквідації підприємств. До адміністративних методів відносяться введення норм і стандартів якості, заборони або дозволу (ліцензування) на ведення певних видів економічної діяльності, встановлення санкцій, застосування штрафів і багато іншого.

До непрямих відносяться фінансово – економічні методи: грошово-кредитна (монетарна) політика і фіскальна (бюджетно-податкова) політика. Головною ланкою грошово-кредитної політики є Ощадбанк. Згадаймо, що він здійснює емісію грошей, регулює валютний курс, встановлює умови кредитування. Метою грошово-кредитної політики є регулювання грошової маси. На фазі економічного спаду держава збільшує грошову масу, а на фазі підйому стримує її зростання. Фіскальна політика полягає в регулюванні оподаткування, доходів і видатків державного бюджету. Розберемо на прикладі, для того, щоб стимулювати дрібне підприємництво, держава звільняє від сплати податків на перший рік – це фіскальна політика і видає кредити під низький відсоток – це монетарна політика. І грошово-кредитна, і фіскальна політика спрямовані на забезпечення сталого економічного розвитку, зайнятості працездатного населення і запобігання інфляції.

Яким повинен бути масштаб державного втручання в економіку? Це питання є предметом спору вчених – економістів, які поділилися на два напрямки – монетаризм (Д. Юм, М. Фрідмен) і кейнсіанство (Дж. Кейнс). Згідно з позицією монетаристів потрібно дозволити ринковому механізму самостійно забезпечувати стабільність економічної системи і дати свободу від державної опіки. Протилежна позиція кейнсіанців заснована на нездатності ринкового механізму справлятися з багатьма економічними проблемами без втручання держави. Для російської економіки характерно використання державою заходів як монетарного, так і кейнсіанського характеру.

Посилання на основну публікацію