Механізм функціонування ринку

Ринок визначає попит, пропозиція і ціну товару.

• Попит – сукупна потреба в товарах і послугах, які здатні придбати покупці.

• Пропозиція – певна кількість товарів і послуг, викинутих на ринок за ціною виробника.

• Ціна – грошова форма необхідної праці, витраченої на виробництво товару.

Ринок здійснює посередницьку, селективну та інформаційну функції.

– Посередницька функція допомагає окремим, економічно відокремленим товаровиробникам знайти один одного, обмінятися результатами своєї праці.

– Завдяки селекції ринок вибраковує, позбавляється від технологічно відсталих, нежиттєздатних господарських одиниць (підприємств, банків, фірм).

– Інформаційна функція сприяє накопиченню, зберіганню, переробці всієї економічної інформації про якість товарів, послуги, асортименті, тенденціях коливання попиту та пропозиції.

Ринок встановлює рівноважну ціну товару. Вона складається з:

– Ціни, яку погоджуються платити покупці і яка відображає граничну вигоду, корисність, одержувану споживачем від придбання товару,

– Ціни, за якою продавці готові продати товар, що відбиває їх граничні витрати, витрати.

Ціна товару, послуги буде збільшуватися продавцем до тих пір, поки гранична вигода перевищить граничні витрати для обох сторін (продавців і покупців), їх можливості.

Якщо ціни виявилися нижчими рівноважних, то виникає перевищення величини попиту над величиною пропозиції, дефіцит. У цьому випадку ринок буде тиснути на ціни вгору до тих пір, поки вони не досягнуть рівноважного рівня.

Посилання на основну публікацію