Механізм держави

Держава, існуючи, постійно проявляє себе. І ці прояви часто називають механізмом держави. Давайте розберемося, що це таке.

Поняття механізму держави

В державі існує ціла система органів. Всі вони функціонують на основі загальних принципів і правил, у них є спільні, єдині завдання і цілі, які вони виконують за єдиним планом.

Між ними є ієрархія, тобто різні установи та органи підпорядковані одні іншим, а їх діяльність скоординована. Кожному органу доручена своя частина роботи. Одні керують, тобто керують. Інші є органами примусу, без яких держава існувати не може. Органи примусу – це поліція, армія, в’язниці і т.п.

Всі функції держави виконуються через те, що і прийнято називати механізмом. Коротко можна сформулювати так.

Механізм держави – це вся ієрархічна система державних органів і установ, які в цілому і здійснюють державну владу, виконують завдання і функції держави.

Зв’язок між механізмом і функціями держави

Механізм існує для виконання функцій. Але що є первинним: спочатку якийсь орган виявляє владу або спочатку виникає в цьому потреба?

Прийнято вважати, що ініціатива за функціями. У суспільстві виникає якась проблема, яка набуває значення і потребує вирішення, тобто якоїсь функції з боку держави. У відповідь виникає дію певних елементів системи. Скажімо, хвилювання на грунті расової ненависті викликають активізацію органів примусу.

Механізм держави і державний апарат

Як правило, в підручниках ці поняття вважаються співпадаючими за своїм змістом.

Слово «механізм» використовується для того, щоб підкреслити налагодженість і безособовість всієї системи. Тобто всі державні органи діють у відповідності зі строго визначеними правилами, кожен з них виконує свою функцію, подібно органам людського тіла або частин якогось механізму.

У науковій літературі поняття «механізм держави» і «державний апарат» не завжди є синонімічні; іноді під апаратом розуміються тільки державні органи, які здійснюють управління.

Бюрократія і бюрократизм

Не існує єдиної думки з приводу того, корисна чи ні бюрократія. Ясно, однак, що без бюрократичного апарату існувати сучасна держава не може.

Бюрократія – це система чітких і конкретних правил, обов’язкових для виконання всіма чиновниками.

Принципи організації діяльності механізму держави строго регламентуються різними приписами і правилами. Звичайно, це робить апарат менш гнучким і здатним на нестандартне реагування. Але зате захищає державу від свавілля.

Що ж стосується бюрократизму, то цей термін зазвичай вживається щодо проблеми, яка існує сьогодні також у всіх країнах. Бюрократизм – це засилля паперів, різних дрібних правил та інструкцій, які дозволяють чиновникам непомітно підміняти інтереси держави своїми власними і вирішувати особисті завдання (наприклад, власного збагачення) за рахунок скарбниці.

Зазвичай дослідники визначають ступінь бюрократизму як пропорційний «роздутість» державного апарату.

Як проявляється механізм держави

Будучи конкретної матеріальної структурою, механізм держави проявляє себе в конкретних діях.

Зазвичай виділяють три форми діяльності державного механізму або, іншими словами, форми здійснення функцій державного апарату.

Розробка правових і нормативних актів, законів і т.п .; її нерідко називають правотворчої.

Реалізація цих законів і норм; це правозастосовна функція, а виконують її зазвичай так звані компетентні органи.

Існує правоохоронна функція; її виконання покладено на поліцію та інші силові структури.

Цей поділ органів механізму держави з правових форм діяльності.

Але є й інші варіанти класифікації:

  • по ієрархії: центральні, республіканські і місцеві;
  • за термінами повноважень: постійні (наприклад, прокуратура) і тимчасові (тимчасова адміністрація);
  • по розділенню влади (законодавчі, виконавчі і судові);
  • за формою реалізації діяльності: законодавчі, виконавчо-розпорядчі (скажімо, міністерства), судові, контрольно-наглядові (наприклад, прокуратура) і т.д.

Монетарна політика

До функцій державного механізму можна віднести і формування монетарної грошової політики, тобто регулювання обсягу грошової пропозиції. При цьому треба мати на увазі, що в умовах сучасної української держави з ринковою економікою роль апарату держави зводиться лише до регулювання кількості грошей в обігу. В іншому ринок регулює себе сам.

Посилання на основну публікацію