Менталітет і світогляд

Основою духовного світу людини, регулятором його вчинків є менталітет.

Менталітет – сукупність підсумків пізнавальної діяльності, ряд особливих психологічних рис духовного стану, властивих цій людині, суспільству. Він визначає світогляд особистості.

Світогляд – загальні уявлення та принципи діяльності, які служать основою у відносинах людини з навколишнім світом. Розрізняють такі види світогляду:

– Міфологічне,

– Релігійне,

– Наукове,

– Філософське,

– Буденне.

Найважливіші складові світогляду: ідеали, переконання, цілі, інтереси, мотиви поведінки, моральні норми, естетичні потреби людини, які є основою духовного обличчя особистості і суспільства.

Світогляд буває конкретно-образним і раціональним.

– Конкретно-образне світогляд формує світовідчуття, світосприйняття і міропредставленія людини.

– Раціональне світогляд формує світобачення і міроразмишленіе.

Світогляд людини складається стихійно, на основі життєвого досвіду, і свідомо, на базі даних науки і філософії.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.