1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Масова культура

Масова культура

Масова культура – покликана задовольняти запити широкого кола людей; не відрізняється високою вимогливістю до рівня художності створюваних творів. Явище масової культури виникає в XX ст., Коли стрімко розвиваються засоби масової інформації, які мають широку аудиторію глядачів і слухачів.

Субкультура – в даному випадку прихильниками певної культури є обмежене, нерідко замкнене, співтовариство, що відноситься до одного соціального прошарку. У деяких випадках термін «субкультура» вживається по відношенню до національної культури при протиставленні її загальнолюдської або молодіжній культурі – національної і т. Д.

Матеріальна культура – будівлі, одяг, предмети побуту, відносяться до матеріальної культури. Особливу значущість для суспільства представляють предмети, будівлі, що мають художню цінність, що носять історичний відбиток часу, в якому були створені.

Духовна культура – мистецтво, наука, мова – все, що пов’язано з внутрішнім, духовним багатством людства. Матеріальна і духовна культура багато в чому перетинаються, переплітаються (картини створюються на полотні, нотний запис зберігається на папері).

ПОДІЛИТИСЯ: