Макроекономіка як розділ економічної науки

Поняття макроекономіки – одне з трьох складових економічної теорії. Економіка складається з трьох розділів (або рівнів):

 • мікроекономіка (вивчення роботи підприємств, установ, господарств та інших явищ економічної сфери суспільства);
 • макроекономіка (вивчення всіх цих явищ і їх взаємодії на рівні держави і державної економічної політики);
 • інтерекономіка (світова економіка, тобто взаємодія національних економік на міжнародному рівні);
 • Коротше кажучи, макроекономіка вивчає те, що вище сфери мікроекономіки, але при цьому не зачіпає інтерекономіку, яка ближче до питань міжнародної політики. Предметом макроекономіки є вивчення всіх елементів економічної діяльності в межах конкретної держави.

Теорія макроекономіки – основна в економіці як науки.

Проблеми макроекономіки.

Серед основних об’єктів вивчення в макроекономічній теорії (якщо заглибитися) можна назвати наступні елементи:

 • економічне зростання;
 • економічні цикли;
 • безробіття;
 • цінова політика і ціноутворення;
 • гроші та грошовий обіг;
 • державний бюджет (доходи і витрати);
 • торговельний баланс (попит і пропозицію, фінансові інвестиції).

Макроекономічні ринки.

 • Ринок факторів виробництва (фізичний і фінансовий капітали, земля, ринок праці);
 • ринок товарів і послуг (він же – реальний ринок);
 • фінансовий ринок (ринок цінних паперів і грошовий ринок).

Макроекономічні агенти.

Агенти макроекономіки – це суб’єкти, які власне й здійснюють економічну діяльність, тобто люди і соціальні групи:

 • домогосподарства (власники економічних ресурсів);
 • фірми (виробники товарів і послуг);
 • держава (займається перерозподілом доходів та організацією економічної діяльності);
 • іноземний сектор (міжнародна торгівля).

Перші два агента – це приватний сектор економіки, перші три в сукупності утворюють закриту економіку, а всі чотири разом – відкриту економіку.

Основні теми макроекономіки (тобто параметри, показники макроекономічної теорії, за якими можна судити про економічну ситуацію в країні):

 • Споживчі витрати – витрати домогосподарств на товари або послуги.
 • Заощадження домогосподарств – та частина прибутку, яку вони зберігають у банках з метою отримання додаткового прибутку.
 • Інвестиції – фінансування виробництва компаніями з метою збільшення випуску продукції, а відповідно і збільшення прибутку.
 • Чисті податки – різниця між податками (для держави) та вкладеннями. Співвідношення чистих податків і державних закупівель показує реальний стан бюджету.
 • Чистий експорт – різниця між імпортом і експортом, тобто стан торговельного балансу. Якщо імпорт перевищує експорт, то в країні – дефіцит торгового балансу.
 • Сукупний випуск – сукупність всіх макроекономічних параметрів.
 • Формула сукупного випуску – це та ж формула розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП) за витратами, що ми розглянемо в статті «про макроекономічних показниках».
Посилання на основну публікацію