Макроекономічні показники

Макроекономічні показники – це зведені показники обсягів споживання, виробництва, витрат, доходів, добробуту населення, експорту, імпорту, економічного зростання і т.д.

Макроекономічні показники – це зведені показники обсягів споживання, виробництва, витрат, доходів, добробуту населення, експорту, імпорту, економічного зростання і т. д.

Основні макроекономічні показники:

 • Валовий національний продукт (ВНП)
 • Чистий національний продукт (ЧНП).
 • Валовий внутрішній продукт (ВВП).
 • Рівень безробіття та інфляції.
 • Стан державного бюджету.
 • Темпи економічного зростання.
 • Найбільш показовими з них є перші три.

Валовий національний продукт (ВНП).

ВНП – макроекономічний показник системи національних рахунків, який відображає сукупну вартість всіх товарів і послуг, створених резидентами країни, незалежно від їх географічного розташування.

Валовий національний продукт є головним показником економічної активності і господарської діяльності в державі.

Розрахунок ВНП завжди йде в грошах. Облік ВНП у статистичній діяльності зараз зустрічається не так часто, як раніше, крім того, деякі економісти вважають цей показник застарілим. Основні недоліки ВНП:

 • не враховує неринкове виробництво;
 • не враховує продукцію нелегальної економіки;
 • не відображає розподіл національного доходу між різними верствами населення;
 • не відображає позаекономічні фактори (наприклад, екологічний фактор).

Чистий національний продукт (ЧНП).

ЧНП – це загальний обсяг усієї продукції країни, виробленої і спожитої у всіх секторах національного господарства. Формула розрахунку чистого національного продукту математично проста:

ЧНП = ВНП – А

А – це амортизація, тобто витрати на заміну або корекцію фізично, або морально зношених основних засобів і нематеріальних активів.

Так само легко з ЧНП можна обчислити значення національного доходу:

НД = ЧНП – КН

КН – це непрямі податки (акцизи, ПДВ тощо).

Валовий внутрішній продукт (ВВП).

ВВП – це сукупна вартість кінцевої продукції, виробленої на території країни, незалежно від того, чи є виробник резидентом або іноземцем. Тобто, якщо ВНП Росії враховує те, що зробили громадяни Росії всередині країни і закордоном, то ВВП враховує те, що було вироблено в Росії та її громадянами, і іноземцями. Розрахунок ВВП як сума вартості кінцевої продукції може відбуватися трьома методами розрахунку ВВП:

 • за доходами (від усіх проданих товарів і послуг);
 • за видатками (на придбання ресурсів і реалізацію товарів і послуг);
 • за доданою вартістю (виробничий метод).
Посилання на основну публікацію