Майнові права

Майнові відносини – це відносини, що виникають з приводу права власності, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном громадянина.

Вони виникають щодня: походи в магазин за покупками, подарунок до дня народження друга, здача квартири в оренду, обмін однієї речі на іншу, ряд подібних дій можна продовжувати нескінченно. Майнові права безпосередньо пов’язані з власністю.

Власність – це майно, що належить фізичній або юридичній особі, державі або муніципалітету, а право власності – це норми, що закріплюють приналежність речі конкретному власнику.

Право власності включає три правомочності власника:

право володіння – можливість мати майно у своєму господарстві, повинно бути підтверджено документально, наприклад, актом про надання земельної ділянки, чеком про покупку товару, договором купівлі – продажу будинку, передавальним актом і т.д .;

право користування – можливість отримувати від майна користь, наприклад, посадити на земельній ділянці яблуневий сад або побудувати на ній будинок;

право розпорядження – можливість визначати долю майна, наприклад, наявний у власності земельну ділянку можна подарувати, продати або здати в оренду.

Підставами набуття права власності є:

 • виготовлення речі для себе,
 • купівля – продаж,
 • міна,
 • дарування,
 • успадкування,
 • знахідка,
 • скарб.

Підставами припинення права власності є:

 • відчуження власності іншою особою,
 • відмова власника від речі,
 • загибель або знищення власності,
 • примусове вилучення власності на законних підставах.

Майнові права поділяються на три групи:

1. Речове право, пов’язане з правом власності і перерахованими вище правомочностями власника. Приклади речового права: право власності Сергія на нагороди за спортивні досягнення; право подружжя спільно володіти і користуватися купленим під час шлюбу телевізором; право користування орендованим приміщенням і т.п. Речовим правом є і сервітут – чужу земельну ділянку, якою можна користуватися обмежена. Наприклад, прохід в ваш будинок можливий тільки через сусідню ділянку, ви домовляєтеся з сусідом про використання його земельної ділянки для проходу в будинок.

2. Зобов’язальне право пов’язане з діями одних осіб на користь інших, тобто зобов’язаннями. Приклади зобов’язань: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо Існує кілька підстав виникнення зобов’язань:

 • по-перше, вони випливають з угод і договорів. Угода і договір – не одне й те саме. Угода може бути здійснена і за бажанням однієї сторони, а для укладення договору необхідна участь двох або більше осіб. Наприклад, ви подарували одному книгу. Це угода. А якщо ви захотіли обміняти свій телефон на годинник одного, то для того, щоб угода відбулася необхідна згода одного. Це договір. Виходить, що будь-який договір – це угода, але не кожна угода – договір.
 • по-друге, зобов’язання виникають внаслідок заподіяння шкоди і пов’язані з необхідністю відшкодування нанесеного збитку.

Таким чином, зобов’язання бувають договірними і позадоговірними. Наприклад, за договором купівлі – продажу продавець зобов’язується передати покупцеві товар належної якості, а покупець зобов’язується заплатити за товар встановлену суму грошей у встановлений термін. Це договірні зобов’язання. А що якщо покупець прийшов додому і виявив недоліки товару? В такому випадку наступають позадоговірні зобов’язання продавця щодо відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, життю або майну покупця.

Угоди бувають оплатним і безоплатними. Висновок відплатних угод зобов’язує сторони надати один одному зустрічні майнові цінності. До таких операцій відносяться договір купівлі – продажу, договір зберігання, договір оренди, договір міни, договір підряду і більшість інших договорів, що регулюються нормами Цивільного кодексу України. Безоплатні угоди не вимагають надання зустрічної цінності, наприклад, в разі дарування або надання землі в безоплатне користування.

Угоди можуть укладатися в усній і письмовій формі, а також в письмовій формі з посвідченням нотаріуса. Усно можуть укладатися угоди якщо в законі немає інших вказівок на

Посилання на основну публікацію