Людина в суспільстві

Людина в суспільстві відіграє важливу роль – на його функціонал будується держава. Вивчення ролі людини в суспільства починається в програмі 7 класу. Учням пропонується розглянути підходи до соціального поділу на групи, причини, які призводять до утворення класів.

Розподіл на класи

Суспільствознавство пропонує різні класифікації соціальних груп, що формуються в суспільстві. Від соціального устрою залежить процес ділення. Класи – ознака індустріального держави. Розподіл на класи людей в сучасному суспільстві відрізняється від попередніх епох. В СРСР поділ розподіляло людей на 2 класу:

 • робітник;
 • керуючий.

Теорія про розподіл розроблена і запропонована К. Марксом. Він давав таке визначення класу: «Група людей, які беруть участь у суспільному виробництві в певний період історії».

Становий розподіл

Суспільство до індустріального періоду пропонувало ділити людей на стани, засновані на походження і статус сім’ї, прізвища. Родовід були основою соціальних нерівностей. Закони суспільства не дозволяли змінити становище стану. На Русі були такі види таких соціальних груп:

 • духовенство;
 • дворянство;
 • купецтво;
 • бояри;
 • селяни;
 • раби.

Соціальна мобільність в даний період не існувала і була під суворою забороною. Випадки зміни стану були поодинокі, їх описували історичні джерела як порушення, виключення і неймовірності.

Сучасний світ перейшов на розподіл по професійної приналежності: педагог, лікар, інженер і т.д. Розподіл на класи стало носити соціально-диференційований характер. Закони перестали забороняти мобільність, навпаки, це вітається і розвивається. Все стало залежати від бажання, знань і прагнень людини.

В ідеальних умовах суспільствознавство вчить, що людина може досягти будь-яких висот, опинитися на найвищих щаблях соціальної градації суспільства.

Міжособистісні стосунки

У процесі поділу на групи людина вступає у відносини. Їх називають міжособистісними. Це особливий зв’язок людини (індивіда, особистості) з навколишнім світом. Це духовний контакт на рівні сприйняття речей, представників живого світу і людей. Які типи відносин виникають в ході спілкування:

 • ділові;
 • особисті;
 • приятельські;
 • товариські;
 • сімейні.

Міжособистісні відносини відрізняються від інших тим, що вони двосторонні. Почуття людей обов’язково обопільні. На які групи поділяють відносини:

 • зближують, позитивні;
 • роз’єднують, негативні.

Одні почуття спрямовані на взаємодопомога, інші заважають людям.

Цікаво, що одне і те ж відношення може привести до різних наслідків: симпатії і антипатії, все залежить від психологічних особливостей конкретної людини.

Види відносин між людьми

Вчені вивчили все різноманіття що виникають міжособистісних зв’язків. У школі починають з азів, перших понять філософії спілкування. Вони будуть супроводжувати дитину все життя, перетворюючись і розвиваючись, але суть залишиться незмінною.

Знайомства. До кола таких зв’язків входить велика кількість людей, вони не дала згоду на обов’язковість, серед знайомих виникають різні почуття: приємні і немає.

Приятельські. Відносини ближче простого знайомства. Тут починає з’являтися симпатія, бажання спілкуватися і ділитися своїми думками.

Товариські. Ділові зв’язки об’єднують групу товаришів по цілям, матеріальним становищем, інтересам.

Дружні. Справжня дружба триває все життя, друзів не буває багато. Найчастіше – один або два. У дружби виникають свої закони і правила: взаємодопомога, підтримка, довіра. 

Дружба потрібна людині, вона символізує істинність почуттів, основу життя, це своєрідний фундамент міжособистісних відносин.

Що ми вивчили?

Курс суспільствознавства пропонує розібратися, на які групи ділиться суспільство. Розглянути особливості еволюції відносин між людьми. Важливою частиною є розуміння суті відносин. Які зв’язки можуть стати просто знайомством, а що триватиме все свідоме життя.

Посилання на основну публікацію