Людина, індивід, особистість – коротко

Людина – біосоціальна істота, особливу, вища ланка в розвитку живих організмів на Землі. Біологічне начало (анатомія, фізіологія, протікання різних процесів в організмі) нерозривно взаємопов’язано в ньому з соціальними рисами (колективна праця, мислення, мова, здатність до творчості).

Індивід – приналежність до homo sapiens, окремий живий організм, особина.

Особистість – соціальний образ людини, складається з його громадського способу та внутрішнього вигляду.

– Громадський спосіб визначається діяльністю й положенням людини в суспільстві, реалізацією його індивідуального потенціалу, рівнем розвитку та громадської активності особистості.

– Внутрішня зовнішність – це індивідуальність людини, її природні задатки, риси і властивості, щодо незмінні і постійні в часі і ситуації, що відрізняють одного індивіда від іншого.

Посилання на основну публікацію