1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Людина і природа

Людина і природа

Природа – весь спочатку існуючий органічний і неорганічний світ, що оточує людину і протилежний йому. Природа первинною по відношенню до всього того, що створено людиною. Природа є джерелом отримання ресурсів, корисних копалин, які людина використовує у виробничій діяльності, у створенні предметів і речей, покликаних задовольнити його різноманітні потреби.

Біосфера – існуюча на Землі середовище, в якому живуть живі організми, людина.

Людина і природа – в природі все живе дуже тісно взаємопов’язано. Людина серед інших видів живих організмів займає особливе місце. Існує уявлення про те, що людина – це вінець природи. Людини від рослин і тварин відрізняє здатність до різнобічного мислення, уміння узагальнювати і накопичувати знання і досвід предидущімх поколінь, можливість творити і в пориві натхнення створювати дивовижні зразки мистецтва, які будуть дивувати і радувати багато поколінь людей.

Еволюція – це процес якісної зміни, розвитку (спочатку може супроводжуватися зміною кількісних характеристик, показників, поступово змінюються якісними). Існує еволюційне вчення, пов’язане з походженням і розвитком життя на Землі. Здатність людини еволюціонувати нерідко пов’язують з його трудовою діяльністю, розумової здатністю, вмінням накопичувати й передавати знання.

ПОДІЛИТИСЯ: