Людина і навколишній світ

Людина сприймає навколишній світ через емоції, думки, почуття, інстинкти.

• Емоції – переживання явищ і ситуацій (радість, смуток).

• Думки – вираз розуміння світу і себе.

• Почуття – найвища форма переживань, що носять чітко виражений предметний і стійкий характер (любов, дружба).

• Інстинкт – вроджені елементи поведінки і психіки людини (угамування голоду).

Регуляторами поведінки людини є потреби. Потреба – потреба в чому-небудь або кого-небудь. Виділяють дві основні групи потреб: ті, які забезпечують біологічне існування людини, і ті, що пов’язані з його життям в суспільстві. В тому числі:

– Фізичні (зручності),

– Матеріальні (житло),

– Соціальні (спілкування, визнання в суспільстві),

– Духовні (знання, творчість, праця).

Елементи сприйняття світу і потреби впливають на вчинки, дії, вибір способу життя людини.

Посилання на основну публікацію