Легітимність влади

Для того, щоб політична влада отримала визнання народу, вона повинна бути легітимною.

Легітимність – це згода народу з прийнятими органами влади рішеннями і готовність їх виконувати.

Чим вище правова культура громадян, тим вище легітимність влади, тому що люди усвідомлюють наслідки неналежного виконання політичних рішень. Які можуть бути наслідки? Наприклад, зростання корупції – влада, яка прагне виправити «погане» положення «за всяку ціну» буде використовувати тіньові механізми. Рівень легітимності влади залежить і від дій місцевої політичної еліти (міської чи сільської адміністрації). Якщо політичні діячі на місцях спотворюють рішення центральної влади в своїх інтересах, суспільство перестане довіряти, легітимність знизиться. А чим нижче легітимність влади, тим вище силовий примус громадян до виконання державних положень і вимог. Порочне коло виходить. Рішення даної проблеми полягає в строгому підпорядкуванні і дотриманні законів усіма громадянами і посадовими особами держави.

Макс Вебер також виділив три типи легітимності влади:

  • Традиційна легітимність – влада, передана у спадок.
  • Харизматична легітимність – влада, заснована на відданості і довірі народу за виняткові якості володаря влади (лідера).
  • Раціонально – легальна легітимність – влада, обрана народом.
Посилання на основну публікацію