Культура – визначення поняття

Слово «культура» перекладається з латинської cultura як «обробіток грунту», але пізніше його стали трактувати як «виховання, освіту, шанування або розвиток».

Даний термін несе велике значення в різних сферах нашого життя і є об’єктом дослідження різних наукових напрямків, серед яких психологія, економіка (що це?), Лінгвістика, культурологія, філософія та багато інших.

Загальне визначення: культура – це різні прояви людської життєдіяльності, що складаються з самопізнання, самовираження і накопичення навичок і умінь.

Також культура являє собою певну сукупність кодів, приписуваних кожному члену суспільства в якості норм і правил поведінки. Тому можна сказати, що основна її функція – управлінська.

Культура – це друга природа, джерелом якої є людська думка. Це все, що придумав і створив людина за час свого існування на планеті Земля (і продовжує створювати).

Але є й інша думка з цього приводу, бо фраза «все що придумав чоловік» вже дуже розпливчаста і незрозуміла. Гарне, на мій погляд, визначення дав Марк Вебер (він був соціологом):

Культура – це система духовних і матеріальних цінностей, що підкоряє собі життя людей.

Духовні (нематеріальні) цінності – це сім’я, дружба, любов, стабільність. Це якісь ідеали, які служать маячками для всіх людей. Ми всі прагнемо, щоб вони були в нашому житті, тому що вони асоціюються з гарним життям.

Матеріальні цінності – це те, що ми можемо купити, побудувати, створити (будинок, машина, гаджети, «красиве життя»). Це теж цінності, бо люди цінують такі речі.

Культура і релігія древнього світу були взаємопов’язані: культ, який шанували жерці (давньоримське «cultus») буквально означає цінність, в даному випадку релігійну. Звідси у визначенні терміна «культура» виникло «шанування», яке об’єднувало людей в групи.

Посилання на основну публікацію