Культура: види і форми культури

Поняття “культура” в Древньому Римі означало землеробство. Марк Порцій Катон Старший ще у II столітті до н. е. написав трактат про землеробство «De Agri Cultura».

Як самостійний термін “культура” став використовуватися в XVII столітті і означав «вихованість» і «освіченість». У повсякденному житті культура зберегла і це значення.

Культура – це сукупність різних проявів людської діяльності, включаючи самовираження, самопізнання, накопичення навичок і умінь.

Простіше кажучи, культура – це все, що створене людиною, тобто не є природою.

Культура як вид діяльності завжди має результат. В залежності від того, який характер має цей результат (відноситься до матеріальних цінностей або до духовних), культуру поділяють на:

 • матеріальну;
 • духовну.

Матеріальна культура

Матеріальна культура – це все, що має відношення до матеріального світу і служить для задоволення матеріальних потреб людини чи суспільства. Основні елементи:

 • предмети (або речі) – те, що в першу чергу мається на увазі під матеріальною культурою (лопати і мобільні телефони, дороги та будівлі, продукти харчування та одяг);
 • технології – методи та засоби використання предметів для того, щоб з їх допомогою створити що-небудь ще;
 • технічна культура – набір практичних навичок, умінь і здібностей людини, а також досвід, накопичений протягом поколінь (приклад – рецепт борщу, який передається з покоління в покоління, від матері до дочки).

Духовна культура

Духовна культура – це вид діяльності, який пов’язаний з почуттями, емоціями, а також з інтелектом. Основні елементи:

 • духовні цінності (основний елемент в духовній культурі, служить еталоном, ідеалом, зразком для наслідування);
 • духовна діяльність (мистецтво, наука, релігія);
 • духовні потреби;
 • духовне споживання (споживання духовних благ).

Види культури

Види культури численні і різноманітні.

Наприклад:

 • за характером ставлення до релігії культура буває світська або релігійна;
 • за поширенням у світі – національна або світова;
 • за географічним характером – східна, західна, європейська, британська, німецька, американська і т. д.;
 • за ступенем урбанізації – міська, селищна, сільська;
 • а також – традиційна, індустріальна, постмодерністська, спеціалізована, середньовічна, антична, первісна і т. д.

Всі ці види можна узагальнити в трьох основних формах культури.

Форми культури

 • Висока культура (елітарна). Витончене мистецтво високого рівня, що створює культурні канони. Має некомерційний характер і вимагає інтелектуальної розшифровки. Приклад: класична музика і література.
 • Масова культура (поп-культура). Культура, споживана масами, яка має низький рівнем складності. Має комерційний характер і спрямована на розвагу широкої аудиторії. Одні вважають її засобом для управління масами, інші ж вважають, що самі маси її і створили.
 • Народна культура. Культура некомерційного характеру, автори якої, як правило, не відомі: фольклор, казки, міфи, пісні і т. д.

Слід враховувати, що компоненти всіх цих трьох форм постійно проникають один в одного, взаємодіють і взаємодоповнюють.

Ансамбль «Лісапетний Батальйон» – це приклад одночасно і масової і народної культури.

Посилання на основну публікацію