Ксенофобія, Культ

Ксенофобія (грец. Xenos чужий + phobos страх). Страх перед чужими, неприязнь до всього іноземного, нетерпимість до людей іншої національності, віри, країни або регіону.

Культ (лат. Cultus шанування, поклоніння). У релігії – процедура богослужіння, обряди поклоніння божеству.

Культура (лат. Cultüra обробіток землі). Одне з ключових і найбільш дискусійних понять сучасного суспільствознавства. Багато вчених розуміють під культурою всі види перетворювальної діяльності людини і суспільства, а також її результати. Зазвичай до культури відносять все, що створено людиною і відмінно від природи. У цьому сенсі культуру називають «другою природою». Розрізняють матеріальну культуру і духовну культуру. Див. Духовна культура, Духовне виробництво, Масова культура, Матеріальна культура. Цивілізація, Елітарна культура.

Культурологія (лат. Cultura культура + logos вчення). Наука про виникнення, сутності, розвитку культури.

Посилання на основну публікацію