Конституція Російської Федерації

Конституція – основний закон держави, прийнятий 12 грудня 1993 року. Конституція закріплює загальнолюдські цінності, властиві всьому цивілізованому суспільству, проголошує дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина; вказує на пріоритет особистості над суспільством; формує і закріплює повноваження основних органів державної влади, вказує на її пряму дію на всій території Федерації.

Конституція є нормативно-право-вим актом, будується на державній волі всього суспільства, володіє верховенством закону, є базою для поточного законодавства, характеризує особливий порядок прийняття і внесення поправок і змін.

Основні риси Конституції:

– Має основне положення,

– Має пряму дію,

– Характеризується постійністю,

– Забезпечує права і свободи людини і громадянина.

У державі Конституція виконує правову, політичну та гуманістичну функції.

Види правопорушень та правової відповідальності

– Правопорушення – порушення норм права, встановлених державою, що завдає шкоди суспільству, людям. Існує два основних види правопорушень – злочин і проступок.

– Злочин – суспільно-небезпечне діяння, за яке передбачена кримінальна відповідальність.

– Провина – протиправне діяння.

Правопорушення можуть бути адміністративними, дисциплінарними і цивільними.

Адміністративні правопорушення:

– Посягання на державний (або суспільний) порядок,

– Посягання на державну (або суспільну) власність, на права і свободи громадян,

– Посягання на встановлений порядок управління.

За них передбачена адміністративна відповідальність.

Дисциплінарні проступки:

– Порушення трудової, службової, навчальної та військової дисципліни.

За них передбачена дисциплінарна відповідальність.

Цивільні правопорушення:

– Заподіяння шкоди особистості або майну громадян,

– Протизаконні угоди,

– Порушення прав власності,

– Порушення авторських і винахідницьких прав.

За них передбачена цивільна відповідальність.

Будь-яке покарання за протиправні дії здійснюється відповідно до закону та моральної відповідальності.

Посилання на основну публікацію