Конституція. Поняття та функції конституції

Поняття конституції до нас прийшло із Стародавнього Риму і в перекладі з латині означає «устрій»

Поняття конституції до нас прийшов із Стародавнього Риму і в перекладі з латині означає «устрій». В ролі перших конституцій в стародавньому світі виступали установчі закони в давньогрецьких полісах і римські закони царя Сервія Туллія, але першою прийнятою конституцією історики вважають Статут Великого Князівства Литовського 1529 року, який діяв у Речі Посполитій, а потім в Російській Імперії, до 1840 року. У сучасному розумінні цього слова, першою конституцією стала Конституція США 1787 року, а потім була прийнята Конституція Речі Посполитої (1791 рік) та Конституція Франції (також 1791 рік). Дві останні проіснували не дуже довго із-за розвитку подій у цих країнах, а найстарішою з нині діючих конституцій є Статут Республіки Сан-Марино, прийнятий ще в 1600 році і базується на міському статуті, прийнятому аж у 1300 році.

Отже, в сучасному розумінні, конституція – це основний закон держави, нормативно-правовий акт, що володіє найвищою юридичною силою в країні, а також установчий документ, який визначає основи політичної, економічної і правової системи держави. Зазвичай конституція приймається або спеціально скликаним установчими зборами, або референдумом. Конституція також описує правовий статус держави і його громадян, а також їх права і обов’язки. З юридичної точки зору, конституція – це система норм права, на основі яких пишуться всі інші закони в країні.

Види конституцій.

По своїй формі:

 • писані конституції, або кодифіковані (єдиний нормативно-правовий акт);
 • неписані конституції, або некодифицированные (кілька законів, розкиданих по безлічі актів; може також бути в усній формі, як конституція Спарти, передававшаяся усно від батька до сина).

Конституція Великобританії, наприклад, є некодифицированной, вона складається з законів, прецедентів, конституційних звичаїв. При цьому немає якого-небудь єдиного документа, який претендує на роль основного закону країни, і навіть немає переліку законів та інших документів, які б відносилися до конституції. Це пояснюється особливою роллю прецеденту як джерела права.

По відношенню до поправок і доповнень:

 • гнучкі (постійно доповнюються і змінюються);
 • жорсткі (практично незмінні);
 • комбіновані (гнучкі з декількома жорсткими статтями, які не підлягають зміні).

Також бувають постійні і тимчасові конституції, хоча часто конституції, замышлявшиеся як постійні, виявлялися тимчасовими і навпаки.

Особливості конституції.

 • Закріплення ладу держави, форми держави, органів влади.
 • Закріплення основних прав і свобод.
 • Відносна стабільність.
 • Основа для поточного законодавства.
 • Особливий порядок прийняття і зміни.
 • Нормативно-правовий акт прямої дії.
 • Верховенство на всій території держави.

Функції конституції.

Виходячи з визначення і особливостей конституції, ми можемо перерахувати її основні функції:

 • Установча функція – основа для розвитку правової держави.
 • Організаторська функція – постановка нових завдань, напрямок, у якому необхідно розвиватися державі.
 • Зовнішньополітична функція – основа міжнародної політичної діяльності.
 • Ідеологічна функція – певне політичне вчення, наприклад, комуністичний характер Конституції СРСР.
 • Юридична функція.

Система економічних, соціальних, політичних і правових відносин, які встановлює й охороняє конституція, називається конституційним ладом. Основні ознаки конституційного ладу в демократичній державі:

 • народний суверенітет (народовладдя);
 • поділ влади на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову;
 • непорушність прав і свобод людини.

Сучасні конституції стали набагато довше і детальніше, ніж перші, короткі конституції. Але негативний момент в тому, що вони втрачають своє символічне значення на користь юридичної спрямованості. Не можна забувати, що конституція, в першу чергу, передає характер і особливість держави і його громадян. Конституція повинна допомагати в самоідентифікації нації, формуванні світогляду, володіти сильним духом і служити предметом гордості і шани для громадян країни.

Посилання на основну публікацію