Казна, Кандидат, Катехізис

Казна. Сукупність цінностей, що знаходяться у державній власності. Скарбницю складають кошти бюджету (див. Бюджет) та інше державне майно, не закріплене за державними підприємствами і установами.

Кандидат (лат. Candidätus одягнений у біле). Особа, яка висувають для обрання або призначення на будь-яку посаду.

Каста (порт, casta порода, походження). Соціальна група, членство в якій визначається виключно народженням.

Катехізис (грец. Katëchësis наставляння, повчання). Короткий виклад християнського віровчення у формі запитань і відповідей. У широкому сенсі – виклад будь-якого вчення в питально-відповідної формі.

Католицизм (грец. Katholikos загальний, всепенскій). Одне з трьох напрямків сучасного християнства (див. Християнство).

Кворум (лат. Quorum praesentia sufficit яких присутність достатньо). Встановлене законами або регламентом кількість учасників засідання або зборів, необхідна для визнання правомочними прийнятих рішень.

Квота (лат. Quot скільки). Частка, частина, норма чого-небудь допускаемого. У пропорційній виборчій системі – кількість голосів, необхідних для обрання одного депутата в даному виборчому окрузі.

Клас (лат. Classis розряд) соціальний. Вид соціальної спільності, один з елементів соціальної структури. У марксистській соціології клас вважається основним елементом соціальної структури. Основою класового розподілу визнається ставлення до власності, а також місце в системі суспільного розподілу праці, способи одержання і розміри тієї частки суспільного багатства, якою володіє клас. Див. Соціапьная структура, Страта.

Клерикалізм (лат. Clëricus священнослужитель). Ідейно-політична течія, що виступає за зміцнення політичного та культурного впливу церкви.

Кліка (франц. Clique шайка, банда). Група осіб, які займають чільне місце у владних структурах або в найближчому оточенні правителів, прагнучих якими засобами досягти непорядних цілей.

Коаліція (лат. Coalitio об’єднання). Об’єднання, союз держав, партій, груп та ін. Для досягнення спільної мети.

Кодекс (лат. Codex книга). Законодавчий акт, в якому об’єднані і систематизовані норми права, що регулюють певну сферу суспільних відносин.

Посилання на основну публікацію