Історичний шлях утвердження прав людини

Запитання про затвердження прав і свобод людини піднімалися ще в часи перших держав . Відомі філософи і оратори вважали , що гарантованість прав людини є невід’ємною частиною будь-якої держави.

Історичний шлях утвердження прав людини
Процес утвердження прав і свобод людини можна умовно розділити на три історичних періоди . Перший період – часи зародження державності і конституціоналізму.

В античні часи , коли створювалися перші державні утворення , права і свободи людини фіксувалися в нормативних актах.

Проте варто відзначити , що це були права і свободи громадян , які у нас прийнято вважати особистими : недоторканність житла , недоторканність особи , виборче право , свобода слова.

Другий період утвердження прав і свобод людини датується кінцем 19 – першою половиною 20 століття. Саме тоді в категорії прав людини були включені економічні та соціальні права, зокрема , право на працю , право на відпочинок , право на соціальне забезпечення .

Ці економічні права також вперше були задекларовані в багатьох конституційних актах. Третій період утвердження прав людини пов’язаний з входженням людства в інформаційну епоху.

У сучасному суспільстві стало необхідним забезпечити людині такі права як право інтелектуальної власності , право на інформацію. Значне місце займають також екологічні права людини: право на здорове навколишнє середовище.

Вивчаючи історичний шлях становлення прав людини , можна зробити висновок , що всі свободи особистості затверджувалися в міру необхідності для суспільства.

Міжнародні правові документи
Початок дії міжнародного права нерозривно пов’язане з появою ООН. Саме цією організацією були видані основні нормативно – правові акти , якими керується більшість світових держав.

Усі міжнародні правові акти слід розділити на три категорії:

– Документи , що захищають інтереси корінних народів : Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р , Декларація прав осіб , що належать до національних або етнічних , релігійних і мовних меншин 1992 р , Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань 1981 м.

– Документи , що захищають інтереси жінок : Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р , Конвенція про політичні права жінок 1952 р , Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1957

– Документи , що захищають права дітей: Конвенція про права дитини 1989 р , Декларація прав дитини 1959
Одним з найбільш важливих міжнародних документів є Загальна Декларація прав людини , прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році.

Посилання на основну публікацію