Історична особистість, Історичний процес, Джерело права

Історична особистість. Історичні діячі (політики, вчені, мислителі), що зробили істотний вплив на історичний процес.

Історичний процес. Розташована в часі послідовність змінюють один одного подій, в яких проявилася діяльність багатьох поколінь людей. Основа історичного процесу – історичні факти. Суб’єктами історичного процесу є народні маси (див. Народні маси), соціальні групи та громадські об’єднання, історичні особистості.

Історія (грец. Historia розповідь про прогілих події, про дізнався). Вивчає минуле людства в його різноманітті і конкретних проявах. Підрозділяється на всесвітню та історію окремих країн і народів.

Джерело права. Форма закріплення правових норм. Розрізняють такі види джерел права: правовий звичай, судовий чи адміністративний прецедент, нормативний акт і нормативний договір. Нормативний акт є найбільш досконалим джерелом права, що забезпечує чіткість і точність правового регулювання, доступність правових приписів. Найбільш важливі серед нормативних актів закони, що видаються вищим органом державної влади країни.

Іудаїзм (др.-евр. Хвапа богу). Монотеїстична релігія (див. Монотеїзм), що виникла в I тис. До н. е. в Палестині. Національна релігія євреїв.

Посилання на основну публікацію