Іпотека, Позов, Мистецтво

Іпотека (грец. Iiypothêkë застава, застава). Застава нерухомості з метою отримання довгострокової позики; грошова позика, яка видається банком під заставу нерухомості (землі, квартири, будинки та ін.).

Позов. Юридичний засіб захисту порушеного або оспорюваного права. У цивільному процесі позов може бути пред’явлений будь-якою зацікавленою особою у встановленому законом порядку. Позов може бути спрямований на примус відповідача до здійснення певних дій або до утримання від неправомірних дій, на встановлення наявності чи відсутності правовідносин між сторонами, на зміну або припинення правовідносин.

Мистецтво. Форма художнього освоєння, пізнання світу і людини засобами літератури, скульптури, архітектури, живопису, музики, танцю, театру, кіно. На відміну від наукового пізнання (див. Наука), мистецтво мислить художніми образами, а не поняттями.

Іслам (араб, покірність волі бога). Світова релігія, що виникла в VII ст. в Аравії. Основний догмат ісламу говорить: «Немає Бога, крім Аллаха, і Мухаммед – пророк Його». Священна книга ісламу – Коран.

Виконавча влада. Складова частина державної влади, постійно діюча система державного управління, що належить главі держави, уряду, виконавчим органам адміністративно-територіальних утворень. Див. Законодавча влада, Поділ влади. Судова влада.

Істеблішмент (англ. Establishment встановлення, підстава, установа). Термін, що вживається для позначення всіх інститутів влади і управління, а також правлячих груп і прошарків.

Позивач. Особа, яка звертається до суду або до арбітражу за захистом свого порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. У цивільному праві позивач може бути фізичною або юридичною особою. Див. Фізична особа. Юридична особа.

Істина. Філософське поняття, правильне, достовірне знання про предмети і явища навколишнього світу, мета людського пізнання. Об’єктивна істина не залежить від особливостей пізнає суб’єкта, відображає об’єктивні властивості досліджуваного. Суб’єктивна істина містить вказівку на той факт, що за формою істина завжди суб’єктивна, добувається пізнає суб’єктом. Розрізняють абсолютну істину і відносну істину Див. Абсолютна істина, Відносна істина.

Посилання на основну публікацію