Інтеграція в науці і педагогіці

Пізнання людиною суті речей і явищ – нескінченний процес. Чим глибше і точніше наукові дослідження, тим очевидніше, що повноцінне вивчення будь-якого об’єкта не може бути проведено в рамках тільки однієї наукової дисципліни.

Біохімія – один із прикладів симбіозу двох наук – біології та хімії. Неможливо зрозуміти принципи життєдіяльності біологічних організмів без знання хімічних процесів, що відбуваються в їх клітинах і тканинах.

Наведемо ще приклади: геофізика, біофізика, кібернетика і т. д. Отже, інтеграція наук – це об’єднання знань, накопичених в рамках декількох наукових дисциплін, в єдине ціле для можливості всебічного вивчення об’єктів, явищ, процесів.

Прагнення зрозуміти світ, в якому ми живемо, диктує необхідність наукової інтеграції. І це стосується не тільки точних наук. Наприклад, суспільствознавство – це комплекс дисциплін, які вивчають всі сторони діяльності людського суспільства:

  • правознавство,
  • економіка,
  • політологія,
  • соціологія,
  • психологія і т. д.

Інтеграція в суспільствознавство – це розгляд досліджуваного об’єкта не в рамках будь-якої з перерахованих наук, а в їх сукупності.

Посилання на основну публікацію