Індустріальне суспільство – коротко

Індустріальне суспільство – це панування машинного виробництва. Його базова структура – економіка, а основа індустрії – машини.

Основним напрямком розвитку суспільства є змагання людини з перетвореною природою.

Для індустріального суспільства характерно:

в економічній сфері:

– Незалежність від природно-кліматічес-ких умов,

– Промисловий характер економіки (мануфактури, фабрики, заводи),

– Розвинена промислова техніка і технології,

– Приватна власність на предмети і засоби праці;

в політичній сфері:

– Форма державного устрою – унітарна держава,

– Форма правління – монархія чи республіка,

– Демократичний чи антидемократичний політичний режим;

в соціальній сфері:

– Станово-класовий характер відносин до засобів виробництва, до становища людини в соціальній групі,

– Залежність положення особистості від власних заслуг, соціальна мобільність;

в духовній сфері:

– Раціоналістичність, прагматизм свідомості, віра в безмежні можливості особистості;

– Ідеалами є свобода, рівність, справедливість.

Посилання на основну публікацію