Індивідуальні особливості людини

У число індивідуальних особливостей людини входять характер і темперамент.

Характер – індивідуальне поєднання властивостей особистості. Визначає особливості поведінки, у тому числі:

– Ставлення людини до суспільства (колективізм, товариськість, скритність),

– Ставлення до праці (працьовитість, акуратність, лінь),

– Ставлення до самого себе (скромність, самокритичність, зарозумілість),

– Рівень розвитку вольових якостей (цілеспрямованість, самостійність, рішучість, наполегливість).

Темперамент – індивідуально-психологічні особливості особистості. Сучасна наука виділяє чотири типи темпераменту людини.

• Сангвінік – для людей цього типу характерна активність, добре розвинена міміка і жестикуляція, швидкий темп мови, товариськість, оптимізм.

• Холерик – для людей цього типу характерна

активність, запальність, упертість, схильність до ризику, незлопам’ятність.

• Флегматик – для людей цього типу характерна терпимість, витриманість, повільний темп мови, самовладання, відповідальність.

• Меланхолік – для людей цього типу характерна образливість, боязкість, непевність у собі і своїх діях, замкнутість.

Як правило, в людях поєднуються різні типи темпераменту, але один з них найбільш яскраво виражений.

Посилання на основну публікацію