Індивід, індивідуальність, особистість

У соціології, яка є частиною предмета суспільствознавства поряд з терміном «людина» використовуються поняття індивід, індивідуальність і особистість. Ви повинні розуміти значення цих понять і вміти розрізняти їх.

Індивід – це один з представників біологічного виду Homo sapiens, що має генетично успадковані біологічні ознаки.

Індивідом є кожна людина. Це поняття характеризує те, що в людях присутні однакові біологічні особливості, які відносять до виду Homo sapiens. Так, у кожної людини одна голова, дві руки, 32 зуба, є психіка, будова внутрішніх органів однакове і т.д. Але в світі не знайти абсолютно однакових індивідів, навіть якщо вони близнюки. Індивіди відрізняються один від одного зовнішніми і внутрішніми ознаками. Як ви знаєте, до зовнішніх відносяться зростання, колір очей, довжина волосся та інші, а до внутрішніх темперамент, характер, здібності, знання, вміння та інші. Відмінності в цих ознаках роблять кожного з нас індивідуальним. Що ж таке індивідуальність?

Індивідуальність – це сукупність неповторних біологічних і соціальних якостей, притаманних кожній людині.

Погодьтеся, для кожної людини дуже важливо, щоб оточуючі сприймали його таким, яким він є. Напевно ви чули, як на адресу будь-якого людини звучали слова: «Він – яскрава індивідуальність». Ці слова підкреслюють “особливість” людини, його відмінність від інших. Дуже дорожать такою оцінкою люди творчої праці: художники, письменники, вчені.

А кого називають особистістю? Особистість – це людина, що виділився на тлі інших своїми вчинками. Людина стає особистістю в суспільстві, в процесі соціалізації.

Особистість – це соціальний ознака людини, пов’язаний з наявністю у нього соціально-значущих якостей, тобто таких, які важливі і необхідні суспільству (наприклад, самостійність, відповідальність, громадянськість, патріотизм, толерантність, альтруїзм, гуманність і багато інших).

Особистістю є не стільки той, хто володіє цими якостями, скільки той, хто проявляє їх в своєму ставленні до людей, суспільству і природі. Іноді ми чуємо: “Він – Людина з великої літери”. Так кажуть про особу.

Посилання на основну публікацію