Гроші та грошово-кредитна політика

Ключові слова: гроші, квазігроші, функції грошей, ліквідність, грошова маса, швидкість обігу грошей, грошово-кредитна політика, деномінація.

Гроші – це особливий вид товару, що володіє абсолютною ліквідністю і виконує роль загального еквівалента при обміні товарів. Ліквідність – це здатність товару обмінюватися у будь-який час, в будь-якому місці, на будь-яких умовах. Іншими словами – “потрібність”.

Будь-який товар має ліквідністю, однак, обмеженою. Причини обмеженості ліквідності товарів:
1) вони потрібні не всім. Приклад – чоловічі штани – товар, який не представляє інтересу для жінок;
2) вони часто мають термін придатності, життя. Приклад – хліб. Він має дуже обмежений термін придатності;
3) вони часто не можуть розділятися. Приклад – стільниковий телефон. Його не можна розділити, бо при “розпилюванні” він перестане бути телефоном.

І тільки гроші потрібні всім, не мають терміну життя, можуть легко розділятися (розмінюватися). Саме тому гроші мають абсолютної ліквідністю.

У деяких випадках в ролі грошей виступають їх замінники. У давнину це – раковини рідкісних молюсків, в даний час, наприклад, – коштовності, дорогі подарунки. Це т.зв. квазігроші – замінники реальних грошей. Такі квазігроші можуть мати дуже великий, і навіть необмеженої ліквідністю – якщо вони можуть розділятися, потрібні всім і мають необмеженим терміном існування.

Функції грошей:

– засіб обміну – гроші виступають посередником в обміні товарів;
– засіб платежу – за допомогою грошей можна оплатити будь-який товар;
– засіб накопичення – гроші є найпростішим і ефективним способом накопичення багатства;
– міра вартості – гроші показують цінність товару; ціна товарів і послуг виражена в грошовому еквіваленті.

Відносно деяких найбільш поширених валют можна сказати, що вони виконують п’яту функцію – функцію світових грошей – тобто засоби міжнародного обміну. Функцію світових грошей сьогодні виконують долар США і євро. Наприклад, якщо українське підприємство Маріупольський металургійний комбінат здійснює поставку сталі в Південну Корею, то розрахунки швидше за все будуть здійснюватися в доларах США або євро, а не в гривнях (їх в Південній Кореї немає) і не в вонах (грошових одиницях Кореї, яку український ММК не проміняв в Україні на гривні).

Головна функція грошей, безумовно, – засіб обміну. Чим вище ділова активність, тим вище їх швидкість обігу, і навпаки. Швидкість обігу грошей – середня частота, з якою грошова одиниця використовується для покупки нових вітчизняних товарів і послуг за певний період часу. Наприклад, якщо за попередній місяць одна грошова одиниця (наприклад, 1000 р.) Виступила посередником в обміні 2 рази, а в поточний місяць нею обмінялися на вітчизняні товари 3 рази, то швидкість обігу грошей зросла. При стагнації (застою) швидкість обігу грошей падає до дуже низьких показників. Внаслідок цього зупиняється розвиток виробництва. При низькій швидкості обігу грошей падає попит, а він – стимул розвитку промисловості.

Вся сукупність монет, банкнот, електронних грошей (на рахунках пластикових карт і т.п.), які перебувають в країні, називається грошовою масою. Обсяг грошової маси – дуже важливий показник грошово-кредитної політики. Держава повинна контролювати цей показник. У разі безконтрольного випуску не забезпечених товаром грошей відбувається їх знецінення. В історії найвідоміший приклад – грошова реформа царя Олексія Михайловича 1661-1662 рр. Уряд ввів в обіг замість монет з дорогоцінних металів мідну монету. Причому мідні гроші випускалися безконтрольно. Це призвело до їх знецінення – мідну монету ніхто не хотів приймати в якості оплати за товари і послуги. Наслідок – знаменитий “Мідний бунт”. Натовп змусила Олексія Михайловича скасувати цю монету.

Грошова сфера – дуже важлива для економіки в цілому. Провідником грошово-кредитної політики є Центральний банк України. Періодично в країні може проводитися грошова реформа – повне або часткове зміна грошової системи країни. Найбільш частими методами грошової реформи є:
– деномінація – укрупнення грошової одиниці, обмін в певній пропорції, “стирання” зайвих нулів;
– девальвація – зниження курсу національної грошової одиниці по відношенню до світових валют або золоту;
– ревальвація – підвищення курсу грошей по відношенню до інших валют або золоту;
– випуск нових, краще захищених від підробок банкнот або монет.

Посилання на основну публікацію