Гроші і функції грошей

Фінансові інститути – це установи, які беруть участь в фінансово – кредитній системі країни. Їх діяльність пов’язана з грошима – специфічним товаром, мірилом вартості інших товарів і послуг.

До появи грошей існував бартер (натуральний обмін товару на товар). Він обмежував товарообмін, тому що для бартеру потрібно, щоб обидві сторони угоди мали необхідний один для одного товар. Тому виникла потреба у виділенні з усіх товарів якогось еквівалента, який міг би використовуватися в обміні на будь-який товар. Спочатку таким еквівалентом були шкури тварин, сіль, зерно, а потім дорогоцінні метали. Таким чином, можна зробити висновок про те, що основною причиною виникнення грошей став перехід від натурального господарства до торгівлі. А причина появи грошей криється в суспільному розподілі праці. Спеціалізація виробництва призвела до появи надлишку продукції, який виробник хотів продати.

Гроші володіють двома важливими властивостями – ліквідністю і купівельною спроможністю.

Ліквідність – це здатність вільно обмінюватися на будь-який актив (майно), а купівельна здатність – це та кількість товарів і послуг, яке людина може придбати за конкретну суму грошей. Купівельна “сила” грошей, згідно амер. економісту Ірвингу Фішеру, залежить від кількості грошей в обігу, а також швидкості їх обігу. Серед законів ринку є і Закон грошового обігу, відкритий Карлом Марксом. Грошовий обіг – це наявне або безготівкове рух грошової маси в економічному обороті країни, спрямоване на реалізацію товарів і послуг. Зазначений закон визначає кількість грошей, необхідна для обігу і платежу. Серед причин уповільнення темпів грошового обігу зростання інфляції, нерозвиненість інфраструктури ринку, низький рівень правового регулювання безготівкового обігу. Однією з головних проблем грошового обігу України є вплив тіньової економіки – не зареєстрованої підприємницької діяльності, що має на меті приховування доходу від податкових органів.

Видами і формами грошей є монети, паперові гроші, кредитні гроші (вексель, чек, банкноти, кредитні картки), електронні гроші і багато інших.

Як важливий соціальний інститут економічної сфери суспільства гроші виконують такі функції:

Таблиця “Функції грошей”

1 Міра вартості Перш ніж купити товар ми цікавимося його вартістю, тобто ціною, яка має грошову форму.
2 Засіб обігу Гроші звертаються в товар, а товар в гроші на фазі обміну.
3 Засіб платежу За куплений товар ми платимо гроші, навіть якщо придбали його в борг повертати будемо грошима, а не кількістю купленого товару.
4 Засіб накопичення Гроші можна збирати для того, щоб придбати дорогий товар в майбутньому.
5 Світові гроші Гроші, тобто національні валюти (наприклад, долар США, швейцарський франк, євро, англійський фунт, японська ієна) беруть участь і на світовому ринку. Ще однією важливою властивістю грошей є конвертованість, тобто здатність валюти однієї країни обмінюватися на валюту іншої.
Посилання на основну публікацію