Громадянство

Громадянство – це стійка політична правовий зв’язок людини з державою. Бути громадянином – значить користуватися певними правами і нести необхідні обов’язки по відношенню до своєї держави. Ці права та обов’язки визначаються в першу чергу в основному законі країни – Конституції. Серед найважливіших прав – право на життя, свободу, особисту недоторканність, на вільну працю, право на відпочинок, освіту, вільне участь у культурному житті суспільства, право на свободу думки, совісті і релігії. Найбільш повно цей комплекс прав представлений у Загальній декларації прав людини, прийнятої Організацією Об’єднаних Націй в 1948 р Конституція Російської Федерації наділяє громадян широкими правами і свободами. Громадяни нашої країни рівні перед законом незалежно від походження, соціального чи майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії.

У той же час кожній розсудливій людині зрозуміло, що не можна скористатися правами, якщо не виконувати певні обов’язки. Спробуйте на конкретних прикладах розкрити цю залежність прав та обов’язків. Подумайте, з виконанням яких обов’язків пов’язане здійснення, наприклад, таких прав, як право на освіту, на відпочинок. Ніколи не слід забувати про нерозривність зв’язку прав і обов’язків. Однак є люди, в тому числі і серед молоді, які, відстоюючи свої права, ухиляються від виконання обов’язків. Як ви думаєте, чому? До яких наслідків це призводить?

Очевидно, держава не може залишатися байдужим до таких явищ. Воно застосовує до громадянина, не виконує своїх обов’язків, різні заходи впливу, які можуть бути вельми суворими або відносно м’якими. І звичайно, усвідомлення того, що порушення норм веде до відповідальності за це, утримує багатьох від вчинення серйозних проступків. Але хіба тільки на страху неминучого покарання повинен триматися громадський порядок? Звичайно, ні. Свідоме і сумлінне виконання своїх обов’язків, засноване на розумінні їх необхідності і поступово входить в звичку, вміння користуватися своїми правами не на шкоду оточуючим, активне й свідоме участь у політичному житті країни, у виробленні найважливіших державних рішень, в послідовному проведенні їх у життя, готовність відстоювати цінності демократії – ось громадянські якості, або, як казали у давнину, чесноти, які так необхідні сьогодні кожному члену нашого суспільства.

Ми вже встановили, що громадянство означає приналежність людини будь-якій державі і має на увазі права і обов’язки, що визначають положення громадянина в державі з точки зору законів.

Саме право людини на громадянство закріплено в міжнародних документах. Серед них – Загальна декларація прав людини, де говориться: «Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство ».

Ці положення увійшли в нову Конституцію Росії і починають втілюватися в життя. Так, російське керівництво повернуло громадянство багатьом з тих, хто був його незаконно позбавлений у попередні роки. Серед них – всім відомі імена: письменник А. І. Солженіцин, музикант М. JI. Ростропович.

У Конституції Російської Федерації вказується, що громадянин Росії не може бути висланий за межі Російської Федерації або виданий іншій державі. Крім того, Росія гарантує своїм громадянам захист і заступництво її межами.

Посилання на основну публікацію