Громадянське суспільство — коротко

Громадянське суспільство – це некомерційні і поза державним контролем добровільні об’єднання людей, створені з метою захисту прав і свобод громадян.

Умовами формування громадянського суспільства є демократичний режим влади; високий рівень освіти, правової культури та політичної активності громадян; вільне громадську думку і плюралізм; вільний розвиток ЗМІ; самоврядування.

Громадянське суспільство тримається на незалежних від влади інтелектуалів і критиків, які борються за поліпшення тих чи інших прав громадян. Вони створюють різні інститути громадянського суспільства:

 • політичні партії та рухи;
 • громадські організації і об’єднання;
 • органи місцевого самоврядування (МСУ), в числі яких мерія міста, адміністрація села;
 • ЗМІ;
 • творчі асоціації, спілки, релігійні об’єднання;
 • профспілки;
 • родина;
 • виховні та освітні організації.

Значення інститутів громадянського суспільства велике, вони виконують такі важливі для нормальної життєдіяльності суспільства і держави функції, як:

 • контроль за роботою органів державної влади;
 • захист приватних інтересів громадян, правозахисна діяльність;
 • громадська експертиза законопроектів;
 • моніторинг і аналіз проведених владою реформ;
 • реалізація соціальних проектів і вирішення соціальних проблем;
 • активну участь в діяльності органів МСУ.

Незважаючи на складність об’єктивних умов формування громадянського суспільства в нашій країні, цей процес йде і розвивається.

Посилання на основну публікацію